كفراژ چيست:

كفراژ مجموعه اي لوله هاي داربست است كه به هم به صورت مكعبي متصل شده اند.

كفراژ بندي براي بتن ريزي:

اين مجموعه از لوله ها به صورت مكعبي به هم متصل مي شوند و معمولا براي بتن ريزي و ساخت پل ها و يا بتن ريزي ساختمان ها استفاده مي شوند.

عموما براي بناكردن سقف بتني در ساختمانها از شمع هاي حدود دو و نيم متري براي نگه داشتن قالب بتن مورد استفاده قرار مي گيرد كه اين امر سبب مي شود در هنگام بتن ريزي كه وزن زيادي به سقف ساختمان وارد مي شود؛ سقف به سمت پايين خم نشود.

 

براي دريافت قيمت نصب داربست فلزي در تهران مي توانيد با شماره 09192281337تماس بگيريد.

يكي ديگر از موارد استفاده از كفراژ بندي در پل ها مي باشد. دليل استفاده از كفراژ در پل ها ثابت بودن آن است كه مي تواند سازه را درهنگام بتن ريزي محكم نگه دارد.

 

براي كفراژبندي زيربتن درارتفاع كمتر از 5.5 متر از جك هاي سقفي استفاده مي شود كه قابل تنظيم هستند . اين جك ها داراي سر تي شكل هستند كه قالب بتن را نگه مي دارد. در انتهاي اين جك ها يك پيچ تنظيم وجود دارد كه عمل تنظيم ارتفاع جك را انجام مي دهد.

 

   

تصوير زير نمونه اي از كفراژ براي بتن ريزي مي باشد:

 

كفراژ بندي براي كار نماي ساختمان:

براي اجراي نماي ساختمان در صورتيكه ارتفاع زياد باشد و نقطه ي اتصال در ساختمان براي محكم نمودن داربست و حفظ تعادل آن وجود نداشته باشد بايد از كفراژ استفاده نمود. نياز يا عدم نياز به كفراژ در تعيين قيمت داربست بسيار موثر است.تصوير زير نمونه اجراي كفراژ مي باشد.

اطلاعات تماس