انواع داربست قابل استفاده در ساختمان

داربست چیست؟

داربست یک سازه موقت است که به منظور پشتیبانی از سازه اصلی بنا میشود و همچنین با کمک آن کارگرها میتوانند کار خود را انجام دهند. داربستها انواع مختلفی دارند که در انواع مختلف کارهای ساختمانی از آنها استفاده میشود و ممکن است چوبی یا فلزی باشند. داربست استفاده شده در ساختمان باید محکم و مقاوم باشد که بتواند وزن مسالح و افرادی که روی آن کار میکنند را تحمل کند.

انواع داربست برای ساختمان:

موارد زیر انواع داربست مورد استفاده در ساختمانها میباشند:

       داربست تکی

       داربست دوبل

       داربست سگدست

       داربست معلق

       داربست خرک

       داربست فلزی

       داربست بی بازو

       داربست تکی

single scaffolding1

داربست تکی معمولا برای دیوارچینین به کار میرود که به همین دلیل داربست بنا نیز نامیده میشود. داربست تکی دارای استانداردها، چوبست، تخته و... میباشد که باید به موازات دیوار و به فاصله 1.2 متر بنا شود. فاصله بین استانداردها بین 2 تا 2.5 متر میباشد. چوبست در فاصله 1.2 تا 1.5 متر به استاندارد متصل میشوند. تختهها نیز در فاصله 1.2 تا 1.5 متر قرار میگیرند.

       داربست دوبل

double scaffolding2

داربست دوبل معمولا برای مسالح ساختمانی مورد استفاده قرار میگیرند و به همین دلیل داربست مصالح نیز نامیده میشوند. در دیوارهای سنگی ایجاد سوراخ برای نگهداری چوبست در دیوار سخت است بنابراین دو ردیف داربست در کنار هم بنا میشوند تا سازه را محکم تر کنند. داربست اول 20 تا 30 سانتی متر از دیوار فاصله دارد و داربست بعدی از داربست اول یک متر فاصله دارد. سپس چوبستها طوری قرار میگرند که توسط هر دو داربست حمایت شوند. برای محکم تر ساختن این سازه میتوان از تیرهای مهار کننده و بست استفاده کرد. این داربست همچنین داربست مستقل نیز نامیده میشود.

       داربست سگدست:

cantilever scaffolding3

در این نوع داربست پایه های اصلی بر روی بر روی تعدادی ستون هرمی شکل قرار میگیرند که درون سوراخهایی در دیوار قرار میگیرند. این سازه داربست تک فریمی نیز نامیده میشود. در نوع دیگری از این نوع داربست میلههای نوک تیز درون ورودی طبقات قرار میگیرند که داربست مستقل و دوبل نیز نامیده میشود. هنگام نصب و جابهجایی این نوع داربست باید احتیاط شود.

به طور کلی در شرایط زیر از داربست سگدست استفاده میشود:

       هنگامی که زمین توانایی نگهداری ستونها را ندارد

       هنگامی که زمین اطراف دیوار مسیر رفت آمد است و برای جلوگیری از ترافیک

       هنگامی که قسمت بالایی دیوار زیر ساختمان است

      داربست معلق:

suspended scaffolding4

در داربست معلق چوبست به طور معلق از سقف به کمک طناب یا سیم و یا حتی زنجیر آویزان است و در صورت نیاز قابلیت جابهجایی به سمت بالا یا پایین را دارد. این نوع داربست عموما برای کارهای تعمیراتی، نقاشی و سایر کارهای از این قبیل مورد استفاده قرار میگیرند.

       داربست خرک:

در داربست خرک سطح کار روی چهارپایه یا نردبان با قابلیت جابه جایی قرار میگیرد و به طور معمول برای انجام کارهایی همچون نقاشی و تعمیرات در داخل خانه استفاده میشود و حداکثر ارتفاع آن 5 متر میباشد.

       داربست استیل:

steel scaffolding6

داربست استیل با لوله های استیل بنا میشود که به وسیله بستها و گیرههای فلزی به هم متصل میشوند و نصب و جداسازی آن بسیار راحت و بدون دردسر است. همچنین نسبت به بقیه انواع داربست ها مقاوم تر و بادوام تر است و مقاومت بیشتری در برابر آتش سوزی دارد. اگرچه هزینه بالایی دارد اما برای کارگران امنیت بیشتری دارد و به همین دلیل از این نوع داربست به طور گستردهای استقبال میشود.

       داربست بی بازو

 

داربستهای بی بازو فلزی هستند اما به وسیله بستها و فریمهای مخصوصی به هم متصل میشوند. این نوع داربست از پیش ساخته شده اند و در بازار موجود میباشند. در این نوع از داربست تخته کار در فاصله هایی تعبیه شده است که میتوان آن را در ارتفاع دلخواه روی جایگاههای تعبیه شده قرار داد.

 

اطلاعات تماس