داربست در شهرستان ها

داربست فلزي در تهران

داربست فلزي در تهران

 • شركت هاي داربست فلزي در تهران

  داربست فلزي پارسا؛ داربست ظريف در تهران؛ داربست اژدر در تهران؛ داربست سناتور در تهران؛ داربست اوج در تهران

  داربست فلزي باران در تهران؛ داربست فلزي پاسارگاد در تهران؛ داربست فلزي پارسيان در تهران ؛‌ داربست محمدي؛ داربست شيري پور؛

  براي دريافت قيمت نصب داربست فلزي در تهران مي توانيد با شماره 09192281337 تماس بگيريد. ما با چند اكيپ فعال در زمينه ي نصب داربست همه ي مناطق تهران از شمال، جنوب، غرب و شرق تهران را پوشش مي دهيم.

  داربست فلزي پوريا در تهران؛ داربست فلزي پيام؛ داربست مهرگان تهران؛ داربست فلزي حسين؛ داربست و كفراژ فراز؛ داربست فلزي سپاهان؛‌ داربست فلزي پيروزي؛‌ داربست فلزي پرسپوليس

  براي دريافت قيمت نصب داربست فلزي در تهران مي توانيد با شماره 09192281337 تماس بگيريد. ما با چند اكيپ فعال در زمينه ي نصب داربست همه ي مناطق تهران از شمال، جنوب، غرب و شرق تهران را پوشش مي دهيم.

  شركت داربست خاقاني؛ داربست فلزي خيام؛ نصب داربست فلزي جهان؛ شركت داربست فلزي كامياب؛ داربست الماس تهران؛ داربست فلزي تلاش؛‌ داربست مصطفي در تهران؛ داربست يگانه در تهران؛

  داربست فلزي فتاحي؛‌ شركت داربست فلزي صانعي؛ داربست پورحسيني؛‌ داربست فلزي سعيد؛ داربست گلبرگ؛ داربست فلزي مهر؛‌ داربست فلزي انديشه؛ داربست فتحي در تهران؛

  براي دريافت قيمت نصب داربست فلزي در تهران مي توانيد با شماره 09192281337 تماس بگيريد. ما با چند اكيپ فعال در زمينه ي نصب داربست همه ي مناطق تهران از شمال، جنوب، غرب و شرق تهران را پوشش مي دهيم.

  داربست فلزي معراج؛‌ داربست فلزي فراهاني در تهران؛ داربست فلزي سپيدار تهران؛ داربست ايماني؛ داربست فلزي آسمان؛‌داربست فلزي خوانساري؛ داربست رضا در تهران؛

  داربست فلزي و كفراژ سعدي؛‌داربست فلزي اصلي ؛‌ داربست فلزي استقلال؛‌ داربست فلزي محمد؛ داربست فلزي مهديار؛ داربست فلزي علي؛ داربست فلزي سپه

  براي دريافت قيمت نصب داربست فلزي در تهران مي توانيد با شماره 09192281337 تماس بگيريد. ما با چند اكيپ فعال در زمينه ي نصب داربست همه ي مناطق تهران از شمال، جنوب، غرب و شرق تهران را پوشش مي دهيم.

  داربست فلزي خليج؛ داربست فلزي غلامي؛ داربست فلزي يكتا در تهران؛ داربست فلزي نياوران؛ داربست فلزي كريمي؛‌ داربست فلزي اميد تهران؛ داربست فلزي افق تهران؛ داربست فلزي اميرعباس؛ داربست فلزي نوسازان؛

  داربست فلزي شرفخاني؛ داربست فلزي فرهاد، داربست فلزي سفير تهران؛ داربست فلزي افراشته؛ داربست فلزي المپيك؛ داربست فلزي قديمي در تهران؛ داربست فلزي سيمرغ؛ داربست فلزي صبوري تهران؛

  براي دريافت قيمت نصب داربست فلزي در تهران مي توانيد با شماره 09192281337 تماس بگيريد. ما با چند اكيپ فعال در زمينه ي نصب داربست همه ي مناطق تهران از شمال، جنوب، غرب و شرق تهران را پوشش مي دهيم.

  داربست فلزي خوشرو؛ داربست فلزي مهدي؛‌ داربست فلزي مطمئن؛ داربست فلزي كاسپين؛ داربست فلزي جعفري؛ داربست فلزي پيوست؛ داربست فلزي سيد؛ داربست فلزي وطن؛

  داربست فلزي قاسمي ؛ داربست فلزي نوين؛ داربست فلزي كوچولو؛ داربست فلزي شجاعي؛ داربست فلزي ميثم؛

  داربست تهران 5

   

  براي دريافت قيمت نصب داربست فلزي در تهران مي توانيد با شماره 09192281337 تماس بگيريد. ما با چند اكيپ فعال در زمينه ي نصب داربست همه ي مناطق تهران از شمال، جنوب، غرب و شرق تهران را پوشش مي دهيم.

 • قيمت نصب داربست فلزي در تهران در سال 98 - 09192281337

  هزينه نصب داربست:

  قيمت نصب داربست در سال 1401

  هزينه ي نصب داربست فلزي به سادگي قابل محاسبه نيست. گاهي دوساختمان با متراژ برابر هزينه ي متفاوتي براي نصب داربست فلزي دارند. در تعيين قيمت نصب و اجاره ي داربست تورفتگي ها و بيرون آمدگي هاي ساختمان كه گاها موجب مصرف بيشتر لوله و زمان مي شوند و نيز تعدادي نيروي مورد نياز در مواردي كه لوله بايد براي مسافت بيشتري جابجا شود تاثيرگذار هستند.

  براي اطلاع از قيمت روز لوله و اتصالات داربست مي توانيد اينجا را كليك كنيد: قيمت روز لوله و اتصالات داربست

  نكته ي ديگري كه در نصب داربست فلزي در ابعاد كوچك حائز اهميت هست نزديكي اكيپ داربست به محل نصب (از جهت مسافت) است. بدين معني كه اگر يك شركت نصب داربست بخواهد از غرب تهران به شرق تهران بيايد هزينه ي بيشتري را دريافت خواهد كرد. ما با بهره گير از چند اكيپ در نقاط مختلف تهران، اين هزينه را براي شما كاهش مي دهيم.

  داربست فلزي در شمال تهران

  داربست در غرب تهران

  همچنین توجه داشته باشید قیمت های داربست برای یک نما با قیمت داربست برای ساختمان هایی که بیش از یک نما داشته باشند متفاوت است.

  براي دريافت قيمت دقيق نصب داربست فلزي در تهران با شماره 09192281337 تماس بگيريد.

  و اما هزينه ي نصب داربست در سال 98:

   

  قيمت نصب داربست از 1 تا 100 متر:

  قيمت نصب داربست فلزي براي متراژهاي كمتر از 100 متر در يك نما عددي معادل 450 تا 850 هزار تومان مي باشد.

  قيمت نصب داربست فلزي از 100 تا 200 متر:

  هزينه ي نصب داربست جهت نما از 100 تا 200 متر معمولا بين 700 تا 1400 هزار تومان است. محدوده ي قيمت 650 هزار توماني به دليل شرايطي است كه در پاراگراف اول توضيح داده شد.

  هزينه نصب داربست فلزي در تهران با متراژ بيش از 200 متر:

  قيمت نصب و اجاره داربست فلزي در تهران براي متراژ 200 تا 400 متر شامل مبلغ ورودي به اضافه ي هر متر 1500 تومان خواهد بود. معمولا براي چنين متراژي بازديد از محل جهت ارائه ي قيمت دقيق تر پيشنهاد مي شود.

  براي دريافت قيمت نصب داربست در تهران با متراژ بيش از 400 متر تماس بگيريد.

  هزينه ي نصب توري و حفاظ داربست:

  نصب حفاظ و توری ساختمان های در حال ساخت از جمله کارهایی است که برای ایمنی کارگران و عابرین از اهمیت ویژه برخوردار است. حداقل قيمت نصب توري و حفاظ 500 هزار تومان است.

  قيمت نصب داربست چاله آسانسور:

  حداقل قيمت نصب داربست چاله آسانسور كه براي ساختمان هاي 6 طبقه و كمتر است مبلغ 650 تا 950 هزار تومان مي باشد. هزينه نصب داربست چاله آسانسور يك در يك متر به ازاي هر سه متر ارتفاع مبلغي معادل 90 هزار تومان مي باشد

  قيمت داربست چهارپايه چرخ دار:

  چهارپايه چرخ دار معمولا جهت مكان هايي كه نياز به جابجايي داربست وجود دارد استفاده مي شود. قيمت نصب داربست چهارپايه چرخ دار از 500 الي 750 هزار تومان مي باشد. قيمت نصب چهارپايه در صورت افزايش تعداد آنها كاهش خواهد يافت.

  هزينه نصب داربست فلزي جهت زیر بتن:

  داربست زیر بتن معمولا زمانی کاربرد دارد که قصد بتن ریزی برای استحکامات خانه را داشته باشید. قيمت نصب داربست جهت بتن ريزي براي متراژ كمتر از 50 متر توافقي مي باشد. همچنين قيمت نصب داربست زیر بتن براي متراژ بيش از 50 متر 7000 الي 8000 تومان است.

  قيمت نصب داربست سقاخانه هيئات مذهبي:

  قيمت داربست جهت هيئات براي مساحت 2*3 به ارتفاع حدود 2 متر مبلغي معادل 400 تا 500 هزارتومان مي باشد . توجه داشته باشيد كه قيمت نصب چادر داربست به صورت جداگانه محاسبه مي شود و قيمت چادر داربست معمولي 250 هزار تومان و چادر ضد آب 350 هزار تومان مي باشد.

  همچنين براي داربست سقاخانه 6*10 با ارتفاع دو متر حدود 700 تا 800 هزار تومان مي باشد.

  قيمت نصب داربست فلزي در سال 98:

  هنوز براي سال 98 از سوي اتحاديه داربست تهران قيمتي ارائه نشده است، هر چند اين نكته را مدنظر داشته باشيد كه قيمت هاي سال 97 ما نيز تقريبا حدود نصف قيمت مصوب اتحاديه داربست فلزي تهران است.

اطلاعات تماس