داربست

داربست

 • 17 گام برای ایمنی داربست

  همانطور که توسط شركت داربست تهران توصیه می شود در بخش زیر برخی از قوانین طراحی شده رایج برای ارتقاء ایمنی در استفاده از داربست فلزي آمده است. این قوانین تنها توضیحی و پیشنهادی هستند و فقط قصد رسیدگی به برخی از شیوه ها و شرایط در رابطه با استفاده از داربست دارد. قوانین به معنای تمامیت و یا جا به جا کردن یا جایگزینی سایر اقدامات اضافی ایمنی و احتیاطی برای پوشش شرایط معمول یا غیر معمول نیستند. آنها قصد ناسازگاری یا جایگزینی هیچ گونه قوانین یا مقررات دولتی، محلی و یا فدرال ندارند. اشاره به چنین مقررات خاصی باید توسط کاربر انجام گردد.

  1.پایه های کافی و مناسب برای ستون داربست فراهم کنید و از صفحات فلزی پایه استفاده کنید.

  2.به جای مسدود کردن از پیچ های تنظیم برای تنظیم حالت شیب ناهموار استفاه کنید.

  3.برای اقدام به نصب، تمام داربست ها را با شاقول بیازمایید و تراز کنید.مهارها را برای تراز مناسب داربست به زور جا ندهید تا زمانی که محل مناسب به راحتی پیدا شود.

  4.تمام مهارها را به طور امن ببندید.

  5.از مهارها بالا نروید. دسترسی به نردبان (بالا رونده)، پله های دسترسی، قاب طراحی شده برای صعود یا دسترسی ایمن معادل به داربست باید مورد استفاده قرار می گیرد.

  6.لنگرها را بر روی دیوار داربست ها به طور امن بین ساختار و داربست در حداقل 30 'طول و 25' ارتفاع قرار داده و نگه دارید.

  7.هنگامی که داربست ها به طور جزئی یا کاملا بسته شوند، باید احتیاط های خاصی صورت گیرد تا از فراوانی و مناسب بودن گره ها برای اتصال داربست به ساختمان به علت افزایش شرایط بار براثر باد و آب و هوا مطمئن شوید. اجزای داربستی که گره ها به آن متصل هستند نیز باید برای بارهای اضافی بررسی شود.

  8.برج های داربست ایستاده ی مستقل  باید از راس توسط طناب یا دیگر ابزارها دوباره صاف شوند..

  9.تمام قسمتهای تخته و طبقه ها با گارد محافظ مناسب، میانی و تیرچه در امتداد تمام طرفهای باز و انتهای صفحات داربست مجهز کنید.

  10.خطوط برق در نزدیکی داربست خطرناک هستند – از هشدار و مشاوره ی شرکت خدمات برق برای اطلاع یافتن استفاده کنید.

  11.برای بالا بردن ارتفاع، از پله ها یا دستگاه های موقت در بالای داربست استفاده نکنید.

  12.داربست ها را با بار زیاد پر نکنید.

  13.تخته بندی:

  فقط از چوبی استفاده کنید که به درستی بازرسی و طبقه بندی شده است به عنوان تخته داربست.

  تخته بندی باید حداقل 12 " روی هم باشد و به طول  6" دورتر از مرکز تکیه گاه باشد، یا در هر دو طرف انتهایی به منظور جلوگیری از لغزش تکیه گاه ها به گوه و گیره محکم شود.

  تخته ها و صفحات ساخته شده ی داربست، غیر از اینکه با گوه وگیره محکم شود و یا با قلاب ها مهار شوند، نباید طولشان در انتهای پایه ی تکیه گاه شان کمتر از 6 "و بیشتر از 12"باشد.

  در صورت لزوم، تخته ی داربست را ایمن کنید.

  14.برای داربست چرخ دار، دیگر قوانین زیر را اعمال کنید:

  بر داربست چرخ دار سوار نشوید.

  قبل از حرکت دادن داربست، تمامی مصالح و تجهیزات را از صفحات حفظ یا حذف کنید.

  ترمزهای چرخ ها باید در همه زمان ها حتی زمانی که داربست حرکت نمی کنند قفل باشند.

  ترمزها با ستون های مسطح باید به پانل یا پیچ تنظیم با پین ها و یا سایر ابزار مناسب متصل شوند.

  بدون کمک کافی سعی در حرکت دادن داربست چرخ دار نکنید. مراقب گودال ها بر روی زمین و موانع در بالای سر باشید.

  پیچ تنظیم بر داربست چرخ دار بیش از 12 "طول نداشته باشد.

  از مهار بندی مورب افقی در نزدیکی پایین و در فاصلهی اندازه گیری شده 20 'از سطح چرخ دار استفاده شود.

  از صفحات لچکی در داربست چرخ دار بدون توجه به نتیجه ی واژگونی استفاده نکنید.

  ارتفاع سکوها کاری داربست چرخ دار نباید طولی چهار برابر کوچکترین قسمت پایه داشته باشد، مگر اینکه با طناب نگه داشته شود یا به طوردیگری ثابت شده باشد.

  15.برای "کف چوب بست" و "چوب بست زدن" دیگر قوانین زیر اعمال می شود:

  کف چوب بست/چوب بست را به عنوان صفحات لچکی جانبی بدون محاسبه دقیق بارهای اعمال شده برای پایه و یا طول استفاده نکنید.

  کف چوب بست/چوب بست باید حداقل 6" فراتر از نقطه پشتیبانی امتداد داشته باشد.

  زمانی که محدوده ی کف چوب بست/ چوب بست بیش از 12" باشد، بین کف چوب بست/چوب بست مهارهای مناسبی قرار دهید.

  16.تمام صفحات لچکی باید به طور صحیح با براکت های جانبی موازی با فریم ها و براکت های انتهایی در 90 درجه با فریم ها نصب شوند. صفحات لچکی (به جز براکت های متحرک طراحی شده برای حمل مصالح) تنها به عنوان محل کار استفاده می شود و نباید برای انبار سازی مصالح یا تجهیزات مورد استفاده قرار گیرد.

 • اجاره داربست

  • براي اجاره داربست در هر نقطه از ايران كه هستيد مي توانيد با ما تماس بگيريد:

  اجاره داربست در نقاط مختلف ايران:

  • ما مجموعه اي از شركت هاي نصب داربست فلزي در سراسر ايران هستيم و متعهد به انجام كار شما در سريعترين زمان ممكن مي باشيم.
  • براي ارتباط با ما و اجاره داربست در هر نقطه از ايران كه هستيد به صفحه ي تماس با ما رفته و شهر مورد نظر خودتان را يافته و تماس حاصل نماييد.

  چرا اجاره ي داربست:

  • مشتريان معمولا ترجيح مي دهند داربست فلزي را اجاره كنند. دليل آن مشخص است؛ قيمت هر لوله 6 متري داربست در سال 97 و پس از گراني ها به حدود 100 هزار تومان رسيده است و براي يك فضاي دو متر طول در سه متر ارتفاع حدود 24 متر يعني 4 لوله 6 متري داربست نياز هست كه با اتصالات آن حدود 500 هزار تومان تنها قيمت لوله هاست. البته هزينه ي نصب هم متفاوت است. در حاليكه اگر كار داربست شما طولاني مدت نباشد با حدود نصف اين قيمت و اجاره داربست مي توانيد كار خود را انجام دهيد.
 • انتخاب داربست صحيح برای پروژه

  پیمانکاران که بالای سطح زمین در داخل و یا خارج از ساختمان کار می کنند نیاز به روش هایی دارند تا در هنگام کار در مکانی بالا باقی بمانند.چند سیستم مختلف داربست فلزي وجود دارد که هر کدام مزایا و منافع خاصی دارند.اکثر این سیستم های مورد استفاده برای ساخت و ساز، حداقل یک کارگر و هر گونه تجهیزات لازم را پشتیبانی می کنند.همه ی ابزارها برای همه پروژه ها مناسب نیستند.پیمانکاران باید مجموعه ای از اقلام موجود برای مشاغل مختلف را نگه دارند.

  نردبان ها و داربست نردبان از اساسی ترین راه ها برای کار در بالای سطح زمین هستند.نردبان ها ارزان و برای راه اندازی آسنت هستند.نردبان برای موقعیتی مناسب استکه کارگران تنها برای چند دقیقه نیاز به دسترسی به یک منطقه را دارند.قدرت اصلی یک نردبان، تحرک است.به تنهایی می تواند با کارگران بدون هیچ برنامه ریزی یا تلاش حرکت کند.اشکال اولیه نردبان ها در برخی از کارگاه ها، بی ثباتی است.نردبان ها در سطوح ناهموار و یا هنگام استفاده از قطعات سنگین تجهیزات مناسب نیستند.

  داربست های خودایستابرعکس یک نردبان هستند.این نوع سنتی از داربست است که از قطب های مستقل عمودی و پلتفرم های افقی ساخته شده است.داربست پایدار است اما بسیار انعطاف پذیر نیست.طول می کشد تا برافراشته و یا جداسازی شود.داربست های خود ایستا انتخاب خوبی برای پروژه ای است که کارگران برای هفته ها یا بیشتر نیاز به ایستادن در ارتفاع ثابت دارند.یک مسئله این است که داربست برای نصب به مقدار زیادی فضا نیاز دارد.همچنین مشکل است در حین پروژه یک داربست را با ارتفاع های مختلف تنظیم کنید.

  داربست جک پمپ از قطب های متحرک و سقفمحکم استفاده می کند تا یک پلتفرم متحرک را ایمن سازد.کارگران از یک پمپ بر روی جک های واقعی استفاده می کنند تا در صورت نیازپلتفرم رابالا یا پایین ببرند.این نوعداربست برای حمل و نصب بسیار ساده است.همچنین یک محیط کاری پویا فراهم می کند که می تواند در هر نقطه به سمت بالا یا پایین حرکت کند.این سیستم بر خلاف واحدهای خود ایستای فولادی، بر روی ناحیه های غیر قابل انعطاف نیز پایدار است.

  مزیت دیگر این است که جک های پمپ نیاز به فضای بسیار کمی دارند و می توانند در یک منطقه باریک کار کنند.پیمانکارانی که در ساختمان های بلند کار می کنند، گاهی اوقات باید به استفاده از سیستم های آویزان روی آورند.این نوع داربست توسط خطوط متصل به مکانیسم های نصب شده بر روی سقف سازه پشتیبانی می شود.کارکنان قادرند پلت فرم را در هر ارتفاعی کنار ساختمان بالا یا پایین ببرند.یکی از معایب اصلی این نوع سیستم، هزینه آن می باشد.یکی دیگر از معایب، تخصص لازم برای راه اندازی و استفاده مناسب می باشد.کارکنان به طور معمول نمی توانند بدون تجربه یا آموزش، بدون خطر با داربست آویزان کار کنند. با وجود مسائل مربوط به سیستم های تعلیق (آویزان)، کسانی که باید در خارج از ساختمان های بلند کار کنند، اغلب تنها گزینه ی موجود برای این پیمانکاران برای تعمیر و نگهداری یا ساخت و ساز استفاده از داربست آویزان می باشد.

 • برای پروژه تجاری خود دنبال نصب داربست هستید؟

  هنگامی که ایمنی، زمان و بودجه همه به یک اندازه مهم هستند، داربست تهران، متخصصین داربست تجاری برای پروژه شما هستند.

  ما در صنعت ساخت و ساز به اندازه کافی تجربه داریم تا بدانیم وقتی که اسم داربست برای کارهای تجاری به میان می آید، شما هیچ زمانی را برای پیشرفت و رسیدن به سقف آسمان از دست نخواهید داد. ما به صرفه جویی در زمان و پول شما اهمیت خاصی می دهیم و در عین حال کیفیت و ایمنی را به خاطر پول ذبح نمی کنیم.

   

  ما به چارچوب زمان بندی شما برای اجرای داربست فلزی احترام می گذاریم

   

  نیروی کار ماهر ما در اجرای سریع کار داربست بسیار متخصص هستد، به طوری که در هر مرحله از ساخت و ساز، شما می توانید به ما بپیوندید تا با کار گیری از این تجربه اجرای داربست را بدون تعلل غیر ضروری پیش ببرید. پیشنهاد زمانی ما براساس چارچوب زمان بندی پیش بینی شده برای مراحل داربست تنظیم خواهد شد، اما ما همیشه به احتیاجات و نیازهای ضروری شما به عنوان مشتری اهمیت می دهیم سایت شما را در سریعترین زمان ممکن آماده می کنیم.

   

  راه حل های متناسب با بودجه شما در نصب داربست در تهران

   

  شما می توانید با اعتماد به ما در داربست تهران به جای اینکه زمان خود را صرف اجرای داربست کنید به مراحل بعدی کار بیندیشید. ما نمی گذاریم پیچیدگی های کار وقت و فکر شما را درگیر کند. به هر پروژه ساختمانی تجاری در مقیاس کوچک و بزرگ خوش آمد می گوییم و تیم مدیریت مان به شما اطمینان می دهند که کار با توجه کامل به کارایی، ایمنی و نصب درست انجام می شود، به طوری که مانع های پیش بینی نشده برای دستیابی به مهلت تحویل وجود نخواهند داشت.

   

  ایمنی به عنوان یک اولویت در نصب داربست

   

  هرچه پروژه تجاری شما امن تر باشد، فرصت کمتری برای اشتباه وجود دارد که می تواند در زمان، پول و اعتبار و البته بهداشت و سلامت پرسنل در سایت و اطراف آن برای شما ارزش داشته باشد.داربست تهران به سختی به تمام الزامات S &OHپایبند است. به واسطه ی ماهیت این استاندارد، کسب و کار ما موظف است که محیط کار ایمن و بدون محدودیت را برای کسب شما فراهم می کند.

   

  کیفیت خدمات داربست به مشتریان در تهران

   

  در تمام مراحل، ما از ارتباط با مشتریانمان خوشحال می شویم.ما در دسترس هستیم تا با مشارکت ما در همه مراحل از دعوتنامه پیشنهاد تا پایان کار و پیگیری درمیان کار با هم گفتگو کنیم. شما می توانید هر زمانی که اراده کردید با ما تماس بگیرید و دلواپسی ها و نگرانی های خودتان را مرتفع کنید.

 • بزرگترین پروژه های داربست در جهان

  سازه هایبزرگ

  ساختمان های عظیم چشم انداز هیجان انگیزی دارند.ما اغلب در اندازه و پیچیدگی ظریف آنها، زمانی که سازه کامل شد، شگفت زده می شویم.اما آیا ما تا به حال در مورد مرحله ساخت و ساز فکر کرده ایم؟در سراسر جهان سازه های زیادی وجود دارد که با کمال مهندسی و معماری ساخته شده اند و برای رسیدن به این نتایج باشکوه، وقت و تخصص زیادی صرف می شود.یکی از عناصر حیاتی در مرحله ساخت و ساز یا بازسازی هر ساختمانی چه بزرگ یا چه کوچک - داربست بندی است.هیچ یک از ساختمان های چشمگیر جهان نمی توانستند بدون داربست ساخته شود.

  برخی از بزرگترین پروژه های داربست در سراسر جهان را بررسی کنید.

  داربست مجسمه آزادی

  هنگامی که زمان بازسازی (ترمیم) مجتمع آزادی در سال 1984 رسید، امریکا مجبور بود هزینه ی زیادی بکند تا تضمین کند که بازسازی به طور دقیق و کارآمد به اتمام میرسد.این پروژه به تخصص در همه زمینه های صنعت ساخت و ساز نیاز داشت و یکی از اولین اقداماتی که باید انجام می شد طراحی و ساخت داربست بود.در این زمان، این بزرگترین داربست مستقل در جهان بود و هزینه آن تقریبا دو میلیون دلار بود که به طور کامل ازآلومینیوم ساخته شده بودو تمام مجسمه را از تاج تا پا و همه اطراف آن در دسترس قرار داد.تا به امروز، به عنوان یکی از پرعکس ترین داربست های دنیا شناخته شده است.

  ایستگاه ویکتوریا در لندن

  بر خلاف بازسازی مجسمه ی آزادی، ایستگاه ویکتوریای لندن نمی توانستازکار بایستد و بتطبیق با تعمیر مجدد را متوقف کند.ویکتوریا - همانطور کهبه طورمعمول شناخته شده است - یکی از شلوغ ترین ترمینال های راه آهن در لندن است و میانگین بازدید 80 میلیون مسافر در سال را دارد.به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از سیستم حمل و نقل عمومی شهر، برنامه ریزی تعلیق برای خاموش شدن یا تعمیر و نگهداری آن باعث هرج و مرج خواهد شد.سقف ایستگاه یکی ازقابل شناساییترینسقف ها در جهان است که در ابتدا در سال 1865 ساخته شده بود. لازم به گفتن، تعمیر مجدد مورد نیاز بود و در سال 2011 یک پروژه چند میلیون دلاری باداربست هایسفارشیکه در بالای قطار ها آویزان بودتاعملیات روزمره را حفظ کند.داربست خودش شبیه به یک شاهکار بود و اجازه داد ویکتوریا به طور معمول به صورت یک کسب و کار باقی بماند حتی زمانی که درحال تمیز کردن و بازسازی کل سقف بودند، که سه سال طول کشید.

  پروژه ادن

  در سال 1998، 230 متر داربست برای ساختن پروژه ادن مورد استفاده قرار گرفت، پروژه ای که در کتاب رکوردهای جهانی گینس ثبت گردید- که روی دست ثبت ضرب و شتم مجسمه ی آزادی زد.این یک موسسه خیریه آموزشی است که هدف آن آگاهی دادن و آموزش مردم در مورد اهمیت زندگی پایدار است.این سازه به ترتیب دو دستهزیست بومتقسیم شده است: 3.9 هکتار و 1.6 هکتار.با اولین زیست بوم ایستاده 55 متر بلندی و دیگری 35 متر است، جای تعجب نیست که چند ماه طول کشید تا ساخته شود و پیش از اینکه به سازه ای واقعی گردد، به یک محل با بازدید زیاد تبدیل شود.

  آشیانه ی هواپیمایاول

  ساخت یک ساختمان بلند یک چیز است، اما ساخت یک ساختمان بی دست و پا شکل دیگری است.آشیانه ی هواپیمای اولدر سال 1933 ساخته شد و همچنان یکی از بزرگترین سازه های مستقل در جهان است که به عنوان یک آشیانه ی هواپیمایی سفینه ی هوائی برایUSS Macon ساخته شده است.در آن روزها، پیمانکاران ساختمانی نمیتوانستند از نرم افزارهایی که امروزه برای طراحی داربست استفاده می کنند بهره ببرند.ساختمان باید داربستی بسازد که بتواند ساخت یک سازههشت-4047 مترمربع تطبیق نماید که 345 متر طول، 94 متر عرض و 60 متر ارتفاع دارد.نیاز برای یک آشیانه هوایی اول در سال 2011 بدتر شد، پانل های بیرونی مورد نیاز حذف شدند، که یکی دیگر از پروژه های داربست عظیم را ارتقا داد.

  برجخلیفه

  از سال 2010، هیچ آسمان خراشی در جهان به اندازه ی برج خلیفه بلند نبود، برج خلیفه به عنوان بلندترین ساختمان ها در جهان، بلندترین ساختار مستقل در جهان، بالاترین عرشه مشاهده در جهان و بیشترین تعداد داستان در جهان، البته فقط تعداد کمی از آنها مشهور هستند! ثبت گردید.ساخت و ساز به مدت شش سال به طول انجامید و به منظور اینکه ارتفاع یا طراحی نهایی آشکار نشود، داربست بندی به عنوان یکی از طبقات ساختمان ساخته شد.نتیجه یک ساختمان با ارتفاع 829 متر و 163 طبقه شد- در مورد طولانی ترین سواری در آسانسور صحبت می کنیم!

 • پروتکل های ایمنی داربست هنگام کار بر روی آسمان خراش ها

  کار بر روی ساختمان های بسیار بلند نیاز به یک روش متفاوت برای دسترسی وپیمان کار داربست دارد.در حالیکه همه ی کارهای داربست در ارتفاع انجام می شود، کار کردن بالای 18متر، پروتکل های کار سخت، روش های آموزش و مدیریت را برای حفظ ایمنی و کارایی نیاز دارد.کارلدگروتازشرکتراه حل های محیط زیستGodiva مسائل مربوط به پیمانکار داربست شاغل بر روی آسمان خراش ها را در نظر می گیرد.

  هنگامی که مسئولیت داربست در برخی از بلندترین سازه ها در میدلندز و لندن برعهده ی من بود، تنها به این اندازه آگاه بودم که پیمانکاران باید راه های مختلف برنامه ریزی و زمان بندی چگونگی استقرار منابع به صورت امن و کارآمد را در نظر بگیرند.

  کار کردن در ارتفاع به طور ایمن به این معنی است که لازم است رویکردی اتخاذ کنیم که بالاترین استانداردهای عملکرد سلامت و ایمنی را با مهارت و تجربه ی مدیریت ترکیب می کند.

  در موردGodiva، رویکردهای ما مطابق با قوانین مناسب، از جمله قوانین کار در ارتفاع در سال 2005، و یا استانداردهای کیفیت و ایمنی بهداشت محیط ما (SHEQ)هستند، که براساس آخریننکات راهنمایی بهترین روش هایشناخته شده درصنعت می باشند.ما اقدامات لازم را برای جلوگیری از سقوط انجام می دهیم، از جمله ارائه سکوهای کار کافی با گارد محافظ مناسب یا سایر اقدامات جمعی، پیش از دسته بندی به تجهیزاتشخصی حفاظت از سقوط .

  سرکشی (بازرسی)

  بخشی از مرحله برنامه ریزی، شناسایی «نقاط عطف کلیدی» است.اینها مراحل یا نکات ارتفاع داربست هستند که در آن بازرسان داربست و مهندسین طراحی ساختمان قبل از پیشرفت به مرحله عطف بعدی، به سازه سرکشی خواهند کرد.سرکشی ها باید دربرنامه یطراحی و نصب همراهبا تیم طراحی شما صورت گیرد، خواه لوله و اتصالاتش و یا یک پروژه سیستم باشد.

  سقوط اشیاء

  یک خطر اساسی کار در ارتفاع، که مربوط به ساختمان های بلند می شود، سقوط اشیاء است.هنگام ارزیابی خطر، بسیار مهم است که مجاورت سازه را به عموم مردم، و هر جنبه ای بیش از حد بادبان و مناطق دفع ضروری را در نظر بگیریم.علاوه بر از بین بردن پتانسیل برای سقوط اشیاء، معرفی شبکه های توری و محافظت از فن های داربست، می تواند فاصله و تاثیر سقوط و جلوگیری از آسیب را کاهش دهد.

  شبکه ایمنی از این نوع، در حال حاضر استانداردی برای پروژه ساختمان های بلند و یک پروتکل ایمنی ضروری می باشد.این روش در 36 طبقه دادگاه میلتون در شهر لندن که در آن من داربست بندی را مدیریت کردم، اتخاذ شد.حفاظت از فن نیز برای افزایش ایمنی در محل نصب شده بود.با ساختمانهای لندن که بسیار به هم نزدیک هستند و شهری دارای چنین پهنای عابر پیاده است، اقدامات اضافی از این نوع اغلب برای حفاظت از عموم مردم ضروری هستند.

  همانطور که زمان زیر ساختمان برای بهحداقل رساندنتاثیر برمحلههایهمسایه باید از گرد و غبار و آوارپاک و تمیز باشد ، همچنین باید درخواست های قابل توجهی به دوش پیمانکاران قرار دهند.در هنگام کار بر روی دو بلوک بلندترین برج مسکونی در بیرمنگام - برجهای بلند کلولند و کلایدایل با 32 طبقه - و برج هالووی سیرک، بلندترین هتل در بیرمنگام، نمایش داربست مطرح شد.نصب صفحات چالش های مختلفی را ایجاد می کند و کارکنان آموزش های لازم را دریافت می کنند تا اطمینان حاصل شود که ابزارها و تجهیزات در حالی که صفحات روی صفحه نمایش نصب شده می شدند، بسته بودند.اینپروتکل کاراضافی کمک می کند تاایمنی کارکنان و حمایت بهتر برای عموم مردم تضمین شود.

  آموزش

  آموزش جزء مهمی برای تیم های نصب داربست می باشد و ضروری است که کارکنان با دسترسی و بهترین شیوه ی صنعت داربست با استفاده از جهبه ابزار منظم در محل کار و جلسات تمرینی دقیق تر در محیط در هر دو هفته به روز نگاه داشته شوند.

  آموزش های جدید برای ما شامل جنبه های پیچیده تری مانند نصب و راه اندازی جاده های بارگذاری شده است تا تمام تیم ها بتوانند با پروتکل های سازگار که ایمن و کارآمد هستند کار کنند.ما همچنین سیستم "کلاه سیاه" را برای سرپرست سایت مان اعمال می کنیم.این استاندارد ایمنی رنگ های کلاه ایمنی، در سال 2016 توسطBuild UK به صنعت ساخت و ساز در بریتانیا معرفی شد، و کارکنان در محل را برای بهبود ارتباطات و ایمنی در سراسر پروژه های ساختمانی مشخص کرد.

  انطباق

  مشتریان انتظار دارند همه ی پیمانکاران به طور کامل با آخرین قوانین بهداشت و ایمنی مربوط به بخش دسترسی و داربست مطابقت داشته باشند و تیم مدیریت ماNEBOSH (هیئت رسیدگی ملی ایمنی و بهداشت حرفه ای)،IOSH (موسسه ایمنی و بهداشت حرفه ای) و بازرسی پیشرفته ی داربست بندی تا حداقل ممکن تصدیق شده هست.

  در نهایت، کار در ارتفاع منجر به خطرات زیادی می شود.مدیریت با دقت این خطرات بسیار مهم است و ما از وظیفه مان برای ترویج کار ایمن برای کارکنان مان و ایمنی افرادی که در مجاورت جایی که ما کار می کنیم، بسیار آگاه هستیم.

 • داربست تهران - 09192281337

  داربست تهران

  براي اجراي داربست فلزي در تهران در هر نقطه اي كه هستيد با ما با شماره 09192281337 تماس بگيريد.

  داربست فلزي در منطقه 1 تهران:

  اجراي داربست براي نصب چادر و هيئت هاي مذهبي در امام زاده قاسم (ع)، نیاوران دربند، جماران، اراج، کاشانک زاشیب، گلابدره

  اجراي داربست بنر در ازگل، سوهانک، شهید محلاتی، اتوبان امام علی و اتوبان صدر

  داربست برج ها و ساختمان هاي بلند در حصاربوعلی ، اوین، ولنجک، درکه، فرمانیه ، رستم آباد، محمودیه، زعفرانیه

  داربست ارزان در تهران و در محله هاي باغ فردوس، تجریش، قیطریه، چیذر و حکمت

  داربست كفراژ براي ساختمان ها و پل هاي تهران در محمودیه، مقدس اردبیلی، مینی سیتی، نوبنیاد، ولیعصر، کاشانک، امرانیه

  داربست فلزي در ابعاد كوچك و بزرگ در شهرک دانشگاه، شهرک نفت و دارآباد تهران

  داربست چهارپايه چرخ دار در اقدسیه، الهیه – فرشته، اندرزگو، بلوار ارتش، پارک وی و تجریش

  داربست فلزي در مشیریه، دیباجی، سعدآباد، صاحبقرانیه، فرمانیه، قیطریه

  اجراي داربست در منطقه ۲تهران

  نصب حفاظ داربست در بوعلی، سعادت آباد، مدیریت، کوهسار، پونک و شهید چوب تراش

  اجراي داربست براي نصب چادر و هيئت هاي مذهبي در شهید خرم رودی، صادقیه شمالی شهرک هما، صادقیه، شهرآرا

  اجراي داربست بنر در کوی نصر، پردیسان، شهرک آزمایش

  داربست برج ها و ساختمان هاي بلند در تهران ویلا، برق آلستوم، تیموری، طرشت، همایونشهر، توحید

  داربست ارزان در تهران و در محله هاي زنجان، شادمهر، ایوانک، دریا، شهرک قدس، آسمانها، درختی، فرحزاد

  داربست فلزي در ابعاد كوچك و بزرگ در مخابرات، پرواز، آزادی، اتوبان حکیم، اتوبان شیخ فضل اله نوری، اتوبان محمد علی جناح

  داربست فلزي در اتوبان نیایش، اتوبان یادگار امام، بهبودی، جلال آل احمد، خوش شمالی، ستارخان، شادمان، هرک ژاندارمری

  نصب حفاظ داربست در شهرک غرب، گیشا، مترو شریف، مرزداران تهران

  داربست فلزي در منطقه ۳ تهران

  داربست ارزان در تهران و در محله هايدروس، قبا

  داربست برج ها و ساختمان هاي بلند در رستم آباد و اختیاریه، داودیه، سید خندان، قلهک، کاوسیه، اختیاریه

  داربست فلزي در شیخ بهایی، شیراز، ظفر، ملاصدرا

  داربست فلزي در ابعاد كوچك و بزرگ پاسداران، زرگنده، درب دوم

  اجراي داربست بنر در آرارات، ونک، امانیه، نصب حفاظ داربست در میدان کتابی، میرداماد، ولیعصر، جردن، جلفا، خواجه عبداله، دولت

  اجاره داربست فلزي در منطقه ۴ تهران

  اجراي داربست براي نصب چادر و هيئت هاي مذهبي در مهران، کاظم آباد، کوهک، اجراي داربست بنر درمجیدیه و شمس آباد، پاسداران و ضرابخانه، حسین آباد و مبارک آباد

  داربست برج ها و ساختمان هاي بلند شیان و لویزان، علم و صنعت، نارمک

  داربست ارزان در تهران و در محله هاي تهرانپارس غربی، جوادیه، خاک سفید، تهرانپارس شرقی، قاسم آباد و ده نارمک

  داربست فلزي در ابعاد كوچك و بزرگ در اوقاف، شمیران نو، حکیمیه، قنات کوثر، کوهسار،

  داربست فلزي درمجید آباد، اتوبان بابایی، اتوبان باقری، اتوبان صیاد شیرازی، بنی هاشم، پلیس، دلاوران، رسالت

  نصب حفاظ داربست درسراج، مس آباد، شهدا، صیاد شیرازی، علم وصنعت، فرجام، لویزان، میدان ملت، هروی، هنگام

  داربست در منطقه ۵تهران

  نصب داربست با قيمت مناسب در شهران جنوبی، شهران شمالی، شهرزیبا، اندیشه

  داربست فلزي با قيمت مناسب در تهران و در بهاران، کن، المهدی، باغ فیض، پونک جنوبی

  اجراي داربست در پونک شمالی، حصارک، شهرک نفت، کوهسار، مرادآباد

  اجاره داربست با قيمت تضميني در پرواز، سازمان برنامه جنوبی، سازمان برنامه شمالی

  اجراي داربست در ارم، سازمان آب، اباذر، فردوس، مهران، اکباتان

  نصب داربست با قيمت مناسب در بیمه، آپادانا، جنت آباد جنوبی، جنت آباد شمالی، جنت آباد مرکزی

  نصب حفاظ داربست در شاهین، آیت الله کاشانی، اشرفی اصفهانی، ایران مین مالی

  داربست فلزي با قيمت مناسب در تهران و در بلوار تعاون، بلوار فردوس، بولیوار

  اجراي داربست در پونک، پیامبر، جنت آباد، سازمان برنامه

  نصب حفاظ ستاری، سردار جنگل، سولقان، شهر زیبا، شهران

  اجاره داربست با قيمت تضميني در شهرک اکباتان، شهید مهدی باکری

  داربست تهران- منطقه ۶

  اجراي داربست براي نصب چادر و هيئت هاي مذهبي در نجات اللهی، ایرانشهر ، پارک لاله

  اجاره داربست با قيمت تضميني در کشاورز غربی، نصرت و ۱۶آذر

  اجراي داربست بنر در سنایی، بهجت آباد، عباس آباد

  اجراي داربست براي نصب چادر و هيئت هاي مذهبي در قزل قلعه، سیمين دخت، گلها، شیراز جنوبی، گاندی، ساعی، یوسف آباد، جهاد،

  اجراي داربست بنر در جنت، آرژانتین، اتوبان همت، اسکندری، امیر آباد، بلوار کشاورز، توانیر، مال اده،

  داربست برج ها و ساختمان هاي بلند در حافظ، زرتشت، طالقانی، فاطمی، فلسطین، میدان انقلاب اسلامی، میدان ولیعصر

  داربست ارزان در تهران و در محله هاي وزراء، کارگر شمالی، کردستان، کریم خان

  اجاره داربست در منطقه ۷ تهران

  داربست فلزي در ابعاد كوچك و بزرگ در شارق الف، دهقان، شارق ب، گرگان، نظام آباد

  داربست فلزي در خواجه نصیر و حقوقی، خواجه نظام شرقی

  نصب حفاظ داربست در خواجه نظام غربی، کاج، امجدیه خاقانی،

  نصب داربست با قيمت مناسب در بهار، سهروردی باغ صبا، شهیدقندی- نیلوفر

  اجراي داربست در ارامنه ب، قصر، آپادانا، امام حسین، انقلاب، خواجه نظام

  داربست فلزي با قيمت مناسب در تهران و در عباس آباد- اندیشه، حشمتیه، دبستان، ارامنه الف

  اجاره داربست با قيمت تضميني در عباس آباد، مدنی، مرودشت، مطهری، مفتح جنوبی، هفت تیر

  نصب حفاظ در سرباز، سهروردی، شریعتی، شهید مدنی، شیخ صفی

  كرايه داربست در منطقه ۸تهران

  داربست برج ها و ساختمان هاي بلند در وحیدیه، تسلیحات، جشنواره، سبلان

  اجراي داربست بنر در نارمک، مجیدیه، کرمان، لشگر شرقی، لشگر غربی

  اجراي داربست براي نصب چادر و هيئت هاي مذهبي در تهرانپارس

  نصب حفاظ داربست در دردشت، مدائن، هفت حوض، فدک، زرکش

  كرايه داربست فلزي در منطقه 9تهران

  اجاره داربست با قيمت تضميني دراستادمعین، دکتر هوشیار، شهید دستغیب، فتح، امامزاده عبداله

  داربست برج ها و ساختمان هاي بلند در مهر آباد جنوبی، مهرآباد، امامزاده عبدالله

  نصب حفاظ داربست در استاد معین، سی متری جی، طوس

  نصب حفاظ در شمشیری، سرآسیاب مهرآباد، مهرآبادجنوبی

  اجراي داربست بنر در فتح – صنعتی

  اجاره داربست فلزي در منطقه 10 تهران

  نصب داربست با قيمت مناسب در رودکی، سینا، قصرالدشت، مالک اشتر

  داربست فلزي با قيمت مناسب در تهران و در نواب، کارون، کمیل

  داربست فلزي در ابعاد كوچك و بزرگ در سلسبیل جنوبی، کارون جنوبی، هاشمی، زنجان جنوبی، سلسبیل شمالی

  نصب حفاظ داربست در جیحون، حسام الدین، خوش، دامپزشکی

  داربست فلزي در کارون شمالی، آذربایجان، آزادی، امام خمینی

  داربست ارزان در تهران و در محله هايبریانک ، سلیمانی تیموری، شبیری جی، هفت چنار

  داربست در منطقه 11 تهران

  اجراي داربست براي نصب چادر و هيئت هاي مذهبي در ابوسعید، اسکندری جنوبی، پاستور، حسن آباد، گمرک

  اجراي داربست بنر در وحدت اسلامی، ولیعصر، کارگر جنوبی، کاشان

  نصب حفاظ در منیریه، حشمت الدوله – جمالزاده، اسکندری، دخانیات

  اجراي داربست در شیخ هادی، انقلاب، امیریه ( فرهنگ )، فروزش، قلمستان

  اجاره داربست با قيمت تضميني در مخصوص، جمهوری، حر، انبار نفت، آگاهی، راه آهن، عباسی، هلال احمر

  كرايه داربست فلزي در منطقه 12تهران

  نصب حفاظ داربست در مولوی، میدان قیام

  داربست ارزان در تهران و در محله هاي بازار، سنگلج، تختی، هرندی، آبشار، قیام

  داربست برج ها و ساختمان هاي بلند در بهارستان، فردوسی، امامزاده یحیی، پامنار

  داربست فلزي در پیچ شمیران، خراسان، ری، سعدی، لاله زارنو

  داربست فلزي در ابعاد كوچك و بزرگ در کوثر، ایران، دروازه شمیران، امین حضور، پانزده خرداد

  اجاره داربست فلزي در منطقه 13 تهران

  نصب حفاظ در تهران نو، دماوند، نیرو هوایی

  داربست فلزي با قيمت مناسب در تهران و در دهقان، نیروی هوایی، پیروزی، حافظیه

  نصب داربست با قيمت مناسب در صفا، شهید اسدی، زاهد گیلانی، اشراقی

  اجراي داربست در امامت، شورا، آشتیانی، زینبیه، سرخه حصار

  داربست در منطقه 14 تهران

  داربست فلزي در افراسیابی شمالی، اندرزگو، پاسدارگمنام، شهید محلاتی

  نصب حفاظ داربست در فلاح، نبرد، هفده شهریور

  اجراي داربست براي نصب چادر و هيئت هاي مذهبي در مینای شمالی، نیکنام، آهنگران، بروجردی، صد دستگاه

  داربست ارزان در تهران و در محله هاي تاکسیرانی، مینای جنوبی، دولاب، خاوران

  اجراي داربست بنر در فرزانه، سر آسیب، دولاب، شیوا، نبی اکرم (ص)، شهرابی ( قیام )

  اجاره داربست با قيمت تضميني در شکوفه، چهارصد دستگاه، جابری، دژکام، شاهین

  داربست فلزي در ابعاد كوچك و بزرگ در آهنگ شرقی، آهنگ، قصر فیروزه، اتوبان محلاتی

  داربست برج ها و ساختمان هاي بلند در شکیب، پرستار، سیزده آبان، ابوذر

  اجاره داربست در منطقه 15 تهران

  اجاره داربست با قيمت تضميني در اتوبان بعثت، افسریه، خاوران، مشیریه

  نصب حفاظ در مسعودیه، والفجر، قیامدشت، خاورشهر، آهنگ

  داربست فلزي با قيمت مناسب در تهران و در مطهری، ابوذر، هاشم آباد، اتابک، شهید بروجردی، کیانشهر شمالی، کیانشهر جنوبی

  نصب داربست با قيمت مناسب در مظاهری، مینابی، بیسیم، شوش، طیب

  اجراي داربست در رضویه، مشیریه، افسریه شمالی، افسریه جنوبی

  داربست فلزي در منطقه 16 تهران

  اجاره داربست با قيمت تضميني در باغ آذری، راه آهن، رجایی، هلال احمر، یاخچی آباد

  داربست فلزي با قيمت مناسب در تهران و در جوادیه، نازی آباد، خزانه، شهرک بعثت، علی آباد شمالی

  اجراي داربست در یاخچی آباد و چهارصد دستگاه، تختی، علی آباد جنوبی

  اجاره داربست فلزي در منطقه 17 تهران

  اجراي داربست در ابوذر غربی، آذری، امامزاده حسن(ع)، یافت آباد، جلیلی

  نصب داربست با قيمت مناسب در امام زاده حسن، قزوین، قلعه مرغی، میدان بهاران

  داربست فلزي با قيمت مناسب در تهران و در ابوذر شرقی، باغ خزانه، بلورسازی، مقدم، ابوذر

  نصب حفاظ در زهتابی، زمزم، سجاد، گلچین، وصفنارد

  اجاره داربست فلزي در منطقه 18 تهران

  اجراي داربست بنر درخلیج فارس، سعید آباد، شهرک صاحب الزمان، شهرک ولیعصر

  داربست فلزي در ابعاد كوچك و بزرگ در ولیعصر جنوبی، صادقیه، صاحب الزمان، یافت آباد جنوبی

  داربست فلزي درفردوس، تولیدارو، بهداشت، ولیعصر شمالی، رجائی

  داربست برج ها و ساختمان هاي بلند در خلیج فارس شمالی، خلیج فارس جنوبی، اتوبان آزادگان

  داربست ارزان در تهران و در محله هاي یافت آباد شمالی، شاد آباد، هفده شهریور، امام خمینی (ره )، شمس آباد

  اجاره داربست فلزي در منطقه 19 تهران

  نصب حفاظ در نعمت آباد، دولت خواه، اسماعیل آباد، شهید کاظمی

  اجراي داربست براي نصب چادر و هيئت هاي مذهبي درخانی آباد نو شمالی، اسفندیاری و بستان، بهمنیار، خانی آباد نو جنوبی

  اجراي داربست در رسالت، خانی آباد نو، عبدل آباد

  اجاره داربست با قيمت تضميني در شریعتی جنوبی، شریعتی شمالی، شکوفه جنوبی، شکوفه شمالی

  اجاره داربست فلزي در منطقه 20 تهران

  نصب داربست با قيمت مناسب در امین آباد، تقی آباد، نظامی، عباس آباد، کهریزک

  داربست برج ها و ساختمان هاي بلند در ۱۳آبان، دولت اباد، شهادت، استخر

  اجراي داربست براي نصب چادر و هيئت هاي مذهبي در اقدسیه، صفائیه، ظهیر آباد، غیوری

  اجراي داربست بنر در جوانمرد، حمزه آباد، دیلمان، فیروزآبادی، منصوریه

  داربست ارزان در تهران و در محله هاي بهشتی، سرتخت، علائین، نفر آباد، ولی آباد

  اجاره داربست فلزي در منطقه 21 تهران

  داربست ارزان در تهران و در محله هاي شهرک ۲۲بهمن، شهرک دانشگاه شریف

  داربست فلزي در ویلا شهر، وردآورد، شهرک غزالی، شهرک شهرداری،

  نصب حفاظ داربست در شهرک دانشگاه، چیتگر شمالی، چیتگر جنوبی (شهرک ۲۲ بهمن)

  داربست فلزي با قيمت مناسب در تهران و در شهرک دریا، تهرانسر غربی، تهرانسر شرقی، باشگاه نفت، تهرانسر مرکزی

  داربست فلزي در ابعاد كوچك و بزرگ در اتوبان تهران کرج، بزرگراه فتح، تهرانسر

  نصب داربست با قيمت مناسب در شهرک پاسداران، تهرانسر شمالی، شهرک آزادی، شهرک فرهنگیان، شهرک استقلا

  اجاره داربست فلزي در منطقه 22 تهران

  نصب حفاظ در شهرک راه آهن – شهرک گلستان

  اجاره داربست با قيمت تضميني در شهید باقری، آزادشهر، پیکان شهر، دریاچه چیتگر

  اجراي داربست بنر در دهکده المپیک، زیبا دشت بالا، گلستان شرقی

  اجراي داربست براي نصب چادر و هيئت هاي مذهبي در زیبادشت پائین، شریف، گلستان غربی، امید – دژبان

 • داربست در شرق تهران- 09192281337

  اگر به دنبال داربست ارزان در شرق تهران مي گرديد با ما با شماره 09192281337 تماس بگيريد.

  .

  مطالعه ی نکات زیر قبل از دریافت خدمات نصب داربست توصیه می شود

   

  قیمت نصب داربست چقدر است؟

  قیمت عرفی نصب داربست از دو میلیون تومان آغاز می شود اما قیمت اتحادیه نصب داربست در سال 1402 از سه و نیم میلیون تومان شروع می شود. ما در مقاله ای مجزا تعرفه های داربست را ارائه داده ایم. برای دریافت لیست قیمت نصب داربست در سال 1402 این مقاله را بخوانید

  داربست نصب شده برای چند روز در اختیار کارفرما است؟

  به طور کلی داربست پس از نصب می تواند یک ماه در اختیار شما قرار بگیرد. البته اگر کار شما زودتر تمام شود می توانید درخواست جمع آوری آن را بدهید. در نظر داشته باشید که قیمت داربست بر اساس هزینه نصب و بازکردن آن ارائه می شوئد و تعداد روزهایی که داربست در اختیار شماست(یک روز یا یک ماه) تاثیری در قیمت ندارد.

  چقدر زودتر باید نصب داربست را سفارش دهیم؟

  برای سفارش داربست های تا زیر 200 متر باید یک روز قبل اطلاع دهید. البته گروه داربست تهران از چندین اکیپ برخوردار بوده و در سریعترین زمان ممکن کار نصب داربست شما را انجام می دهد. برای داربست های بزرگ باید دو روز قبل اطلاع دهید.

  چطور هزینه ی نصب داربست مجموعه ی خودم را در بیاورم؟

  شما می توانید از طریق واتس اپ تصویر و یا ویدئوی ساختمان خود را برای ما به شما 09192281337 ارسال کرده و در اسرع وقت براورد هزینه ی نصب داربست را بدست بیاورید.

  آیا داربست بیمه دارد؟

  خیر. پیمانکار داربست تنها مسئولیت نیروهای خودش را به عهده دارد و جهت بیمه ی داربست باید به شرکت های بیمه مراجعه کرده و ساختمان خود را بیمه کنید.

  آیا همه ی کارهای زیر صدمتر یک قیمت دارند؟

  خیر. ابعاد داربست شما روی قیمت نصب تاثیرگذار است. همچنین اگر داربست در چند محل نصب می شود، ولو اینکه مجموع متراژ کمتر از 100 متر شود، هزینه ی نصب هر یک از داربست ها طبق اتحادیه و عرف بازار جداگانه محاسبه می شود.

  آیا قیمت نصب داربست در طبقات با داربست طبقه همکف یکسان است؟

  خیر. به صورت کلی یکی از مهمترین فاکتورها در قیمت تمام  شده نصب داربست زمان نصب آن می باشد. وقتی داربست در طبقات یا پشت بام نصب می شود، زمان بر بوده و بالطبع هزینه ی نصب آن نیز بالاتر خواهد بود.

  آیا از طریق آسانسور می توان داربست را به طبقات حمل کرد؟

  بله. لوله های داربست از یک متر الی 6 متری می باشد. از اینرو در صورت تشخیص کارشناسان ما، لوله های دو متری و کمتر برای طبقات بالا استفاده می گردد تا حمل آن توسط آسانسور آسان تر باشد.

  داربست چرخدار تا چه ارتفاعی نصب می شود؟

  می توان تا ارتفاع 8 متر و بیشتر از آن داربست چرخدار را نصب کرد. ولی در ارتفاعات بالا اصطلاحا لمبر دارد و کارکردن روی آن سخت می شود.

  داربست فلزي در شرق تهران

  اگر در شرق تهران زندگی می کنید و در شرایطی هستید که نیاز به نصب داربست دارید با ما تماس بگیرید. در حقیقت نصب داربست ممکن است به دلایل مختلفی انجام شود. گاهی برای تعمیر و یا اجرای نمای ساختمان، گاهی برای شستشوی نما و گاهی هم برای نصب کولر یا... . در هر صورت ما با وجود چند اکیپ در نقاط مختلف از جمله شرقتهران کار شما را در سریعترین زمان ممکن انجام می دهیم. اگر در منطقه ی شرق زندگی می کنید بهتر است تیم اجرای داربست را نیز از محله ی خودتان انتخاب کنید. با این کار ضمن تسریع در کارتان، قیمت تمام شده نیز کاهش خواهد یافت.

  نصب و اجراي داربست فوري در شرق:

  نصب فوري داربست بدون نزديك بودن به محل نصب داربست ممكن نخواهد بود. ما به دليل بهره گيري از اكيپي در شرق تهران قادر هستيم كار نصب داربست را براي شما در اسرع وقت انجام دهيم.

  داربست فلزي ارزان در شرق تهران:

  ارائه ي قيمت نصب داربست فلزي به صورت تلفني گاها به ايجاد سوء تفاهم منجر مي شود. اين مسئله به اين دليل است كه فاكتورهاي محاسبه قيمت نصب داربست متفاوت هستند و به هر دليلي ممكن است كار نصب داربست با مشكلاتي مواجه باشد كه قيمت نصب و بازكردن آن را بيشتر از حد انتظار كند. با اين حال ما خود را در برابر مشتريانمان متعهد مي دانيم و سعي مي كنيم بهترين قيمت نصب داربست فلزي را به آنها پيشنهاد كنيم. اگر به دنبال داربست ارزان در شرق تهران مي گرديد با ما با شماره 09192281337 تماس بگيريد.

  اجراي امن و مطمئن داربست در شرق تهران:

  بسيار مهم است كه اكيپ نصب داربست از تجربه و آموزش لازم برخوردار باشند. در همين تهران نصب غيراصولي داربست و افتادن آن بر اثر باد خسارات جاني و مالي بسيار زيادي را به شهروندان و نيز كارفرماها تحميل نموده است. ما در اين زمينه از تجربه ي كافي برخورداريم. همچنين اكيپ نصاب داربست شرق تهران داراي بيمه مسئوليت مدني هستند كه در صورت بروز حادثه مشكلات كارفرما كمتر خواهد بود.

  داربست فلزي در شرق تهران

  نصب داربست فلزی در شرق تهران

  داربست نما در نارمك، هروي، رسالت، پيروزي، لويزان، شمس آباد و...

  نصب داربست هيئات و سقاخانه و چادر داربست در تهرانپارس، سيدخندان، پيروزي و...

  نصب و اجرای داربست فلزی در شرق تهران و در مناطق نارمک، پاسداران، هروی، رسالت، هنگام و حکیمیه

  اجاره چهارپایه چرخ دار در تهرانپارس، لویزان، شمس آباد، سرخه حصار، خاک سفید، مسعودیه و افسریه

  اجرای کارهای داربست در منطقه شرق تهران و در محدوده ی بزرگراه ارتش، بزرگراه امام علی، آزادگان، شعید بابایی، شهید باقری و صدر

  انجام کارهای مرتبط با داربست بنر و داربست سردر مغازه ها جهت نصب تابلو در محدود ی شرق منطقه 4، منطقه 13، منطقه 14، منطقه 15، منطقه 8 و منطقه 7 تهران

  نصب داربست فلزی و حفاظ داربست و توری و اجاره تخته داربست برای ساختمان های بلند و برج ها در مناطق شرقی تهران

  داربست در شرق تهران

  در هر محدوده ای از تهران که باشید ما در نزدیک ترین موقعیت به شما هستیم.دلیل این ادعا برخورداری از چند اکیپ نصب داربست است تا کار شما را در کمترین زمان و با پایین ترین هزینه ی ممکن انجام دهیم. با ما با شماره09192281337جهت نصب داربست در شرق تهران تماس بگیرید.


 • داربست در شمال تهران- 09192281337 | داربست فوری شمال تهران

  1. داربست فلزي در شمال تهران:

  اجراي داربست هر قدر كوچكتر باشد محله محوري از اهميت بيشتري براي كاهش هزينه ها برخوردار خواهد بود. ما در تهران داربست چند اكيپ همكار در زمينه ي داربست هستيم و همه ي مناطق تهران را پوشش مي دهيم.

  براي اجاره داربست در شمال تهران با شماره 09192281337 تماس بگيريد
   

  اگر شمال تهران و هر يك از محله هاي ازگل، اقدسيه، اوين، باغ فردوس، جماران، چيذر، دربند، دركه، دزاشيب، زعفرانيه، فرمانيه، قيطريه، نياوران، كامرانيه، كاشانك ولنجك، فرشته الهيه و... را براي زندگي انتخاب كرده ايد؛ در براي انجام هر نوع كار داربست از حفاظ گرفته تا ايستگاه صلواتي، مي توانيد با ما تماس بگيريد.

  1. داربست شمال تهران

  نصب داربست نماي ساختمان در شمال تهران

  داربست ساختمان عموما جهت نصب تابلو، شستشو و تعمیرات نمای ساختمان، پیچ و رولپلاک نما، تعمیرات کندانسور کولر گازی و... انجام  می شود.

  شرکت داربست تهران (پارسا) آماده ی اجرای داربست ساختمان هاي بلند و برج ها در نياوران و ولنجك و بقيه مناطق شمال تهران می باشد.

  داربست چرخ دار در شمال تهران

  داربست متحرک و چهارپايه چرخ دار برای کار در ارتفاع مورد استفاده قرار می گیرد و معمولا برای تعمیرات سقف استفاده می شود. برای دریافت خدمات داربست متحرک در شمال تهران از جمله زعفرانیه، نیاوران، ولنجك، كامرانيه الهیه، دولت و... می توانید با  ما با شماره 09192281337 تماس بگیرید.

  داربست تهران 5

   

  داربست هیئتی در شمال تهران: 

  گروه داربست پارسا مفتخر به همکاری با بسیاری از هیئات مذهبی و شرکت ها در زمینه ی نصب داربست جهت برگزاری مراسم می باشد. برای دریافت خدمات داربست و قیمت نصب داربست با ما در تماس باشید.

  داربست بنر در شمال تهران:

  داربست تبليغاتي و داربست بنر در كاشانك؛ دربند؛ چيذر؛ جماران؛ ولنجك و...

  داربست كفراژ در شمال تهران

  اجرای داربست کفراژ برای کار در ارتفاع در داخل مغازه ها و فروشگاه ها و نیز نصب داربست حفاظ جهت کارهای تخریب در شمال تهران از دیگر فعالیت های گروه داربست پارسا می باشد.

  darbast felezi 1

  1. داربست فوری در شمال تهران

  به دلیل توان رقابتی بالای داربست تهران (پارسا) و اجرای داربست با چند اکیپ، امکان اجرای داربست فوری در شمال تهران برای ما مقدور می باشد. در صورتیکه نصب داربست شما دارای ضرب العجل می باشد می توانید با یک تماس، از خدمات فوری گروه داربست پارسا بهره مند شوید. قيمت هاي ما در زمينه ي داربست از مزيت رقابتي در شمال شهر تهران برخوردار است. شما مي توانيد با تماس تلفني قيمت حدودي نصب داربست در شمال تهران را دريافت نماييد؛ هر چند پيشنهاد ما اين است كه ارائه ي قيمت پس از بازديد صورت بگيرد؛ (بازديد و ارائه قيمت رايگان مي باشد).

 • داربست در غرب تهران- 09192281337

  شماره تلفن نصب داربست در غرب تهران 09192281337 

  .

  .

  مطالعه ی نکات زیر قبل از دریافت خدمات نصب داربست توصیه می شود

   

  قیمت نصب داربست چقدر است؟

  قیمت عرفی نصب داربست از دو میلیون تومان آغاز می شود اما قیمت اتحادیه نصب داربست در سال 1402 از سه و نیم میلیون تومان شروع می شود. ما در مقاله ای مجزا تعرفه های داربست را ارائه داده ایم. برای دریافت لیست قیمت نصب داربست در سال 1402 این مقاله را بخوانید

  داربست نصب شده برای چند روز در اختیار کارفرما است؟

  به طور کلی داربست پس از نصب می تواند یک ماه در اختیار شما قرار بگیرد. البته اگر کار شما زودتر تمام شود می توانید درخواست جمع آوری آن را بدهید. در نظر داشته باشید که قیمت داربست بر اساس هزینه نصب و بازکردن آن ارائه می شوئد و تعداد روزهایی که داربست در اختیار شماست(یک روز یا یک ماه) تاثیری در قیمت ندارد.

  چقدر زودتر باید نصب داربست را سفارش دهیم؟

  برای سفارش داربست های تا زیر 200 متر باید یک روز قبل اطلاع دهید. البته گروه داربست تهران از چندین اکیپ برخوردار بوده و در سریعترین زمان ممکن کار نصب داربست شما را انجام می دهد. برای داربست های بزرگ باید دو روز قبل اطلاع دهید.

  چطور هزینه ی نصب داربست مجموعه ی خودم را در بیاورم؟

  شما می توانید از طریق واتس اپ تصویر و یا ویدئوی ساختمان خود را برای ما به شما 09192281337 ارسال کرده و در اسرع وقت براورد هزینه ی نصب داربست را بدست بیاورید.

  آیا داربست بیمه دارد؟

  خیر. پیمانکار داربست تنها مسئولیت نیروهای خودش را به عهده دارد و جهت بیمه ی داربست باید به شرکت های بیمه مراجعه کرده و ساختمان خود را بیمه کنید.

  آیا همه ی کارهای زیر صدمتر یک قیمت دارند؟

  خیر. ابعاد داربست شما روی قیمت نصب تاثیرگذار است. همچنین اگر داربست در چند محل نصب می شود، ولو اینکه مجموع متراژ کمتر از 100 متر شود، هزینه ی نصب هر یک از داربست ها طبق اتحادیه و عرف بازار جداگانه محاسبه می شود.

  آیا قیمت نصب داربست در طبقات با داربست طبقه همکف یکسان است؟

  خیر. به صورت کلی یکی از مهمترین فاکتورها در قیمت تمام  شده نصب داربست زمان نصب آن می باشد. وقتی داربست در طبقات یا پشت بام نصب می شود، زمان بر بوده و بالطبع هزینه ی نصب آن نیز بالاتر خواهد بود.

  آیا از طریق آسانسور می توان داربست را به طبقات حمل کرد؟

  بله. لوله های داربست از یک متر الی 6 متری می باشد. از اینرو در صورت تشخیص کارشناسان ما، لوله های دو متری و کمتر برای طبقات بالا استفاده می گردد تا حمل آن توسط آسانسور آسان تر باشد.

  داربست چرخدار تا چه ارتفاعی نصب می شود؟

  می توان تا ارتفاع 8 متر و بیشتر از آن داربست چرخدار را نصب کرد. ولی در ارتفاعات بالا اصطلاحا لمبر دارد و کارکردن روی آن سخت می شود.

  داربست فلزی در غرب تهران

  برای اجرای داربست فلزی در غرب تهران با ما تماس بگیرید. ما مجموعه ای از چند شرکت داربست در همه ی نقاط تهران هستیم و کار شما را در سریعترین زمان ممکن انجام می دهیم. شما مي توانيد براي اطلاع از هزينه ي حدودي اجراي داربست بر روي لينك زير كليك كنيد:

  داربست فوري غرب تهران

  جهت دريافت قيمت نصب  داربست  در  غرب تهران  با شماره 09192281337 تماس بگيريد.

  هزينه ي اجراي داربست فلزي در تهران

  داربست ساختمان غرب تهران :

  اگر در غرب تهران هستید و برای کارهای ساختمانی نیاز به نصب داربست فلزی دارید می توانید با ما با شماره 09192281337 تماس بگیرید. ممکن است دلیل شما برای نصب داربست در ساختمانها و برج های غرب تهران ، شستشوی نما، تعمیر سنگ بنا و یا اجرای نمای سنگ یا آجر باشد. ما پیچ و رولپلاک ساختمان شما را هم انجام می دهیم

  داربست غرب تهران :

  داربست در غرب تهران

  اجرایداربستچهارپایه چرخ دار در شهرک غرب، پونک، طرشت، ستارخان، بلوار فردوس و اشرفی اصفهانی

  نصب داربست فلزی فوری در سعادت آباد تهران

  نصبداربستبرای برج ها و ساختمان های بلند در مناطق غربی تهران از جملهجنت آباد ، گیشا ، تهرانسر و آریاشهر

  اجرایداربستبرای هیئت ها و بنرهای مناسبتی در محله هایغرب تهرانشهر زیبا ، آزادی ، ستارخان ، شهرک آپادانا

  داربستکفراژ و زیربتن در منطقه یغرب تهراناز جمله بخش هایی همچون شهرک راه آهن، کن ، شهرک اکباتان

  ما اکیپ آموزش دیده، مجرب و دارای بیمه وداربستمورد نیاز برای اجرای انواعداربستدر ابعاد بزرگ چند هزار متری تا کوچکترینداربستها که معمولا برای نصب بنر اجرا می شوند را داریم. قیمت نصبداربست فلزیما رقابتی بوده و رضایت شما مشتریان عزیز را اصلی مهم در انجام وظایفمان می دانیم.

  قیمت اجاره داربست فلزی تهران

  قیمت نصب داربست در سال 1401 از یک میلیون و سیصد هزار تومان شروع می شود. البته قیمت های اتحادیه بسیار بیش از این مقدار می باشد. جهت دریافت قیمت داربست فلزی برای متراژهای مختلف می توانید پیوند زیر را ملاحظه کنید:

  هزينه نصب داربست در سال 1401

  داربست ارزان غرب تهران

  حرف آخر:

  اگر درغرب تهرانزندگی می کنید، اگر به دبنالداربستایمن هستید، اگر خوش انصافی اکیپ نصبداربستبرایتان مهم است و اگر بیمه بودن کارگران نصابداربستبرایتان اهمیت دارد، برای اجرایداربست فلزیبا ما تماس بگیرید.

  شماره تلفن نصبداربستدرغرب تهران09192281337 

  داربست فلزی ارزان  غرب تهران

  داربست فلزیارزانغرب تهران، متشکل از چند شرکتداربستدر تمامی نقاط تهران می‌باشدکه با مهارت و سریعترین زمان ممکن عهده‌دار انجام داربست‌بندی است.

  اجرای داربست ارزان در غرب تهران

  شهروندانی که درغرب تهرانساکن هستند و در جهت اجرای کارهای ساختمانی به نصبداربست فلزینیاز دارند می‌توانند باداربست فلزیغرب تهرانتماس بگیرند.

  داربست فلزیارزان درغرب تهرانآماده داربست‌بندی در ساختمان‌ها و برج‌های بلند در جهت شستشوی نما، تعمیر سنگ بنا و یا اجرای نمای سنگ یا آجر است، همچنین پیچ و رولپلاک ساختمان نیز با حضور نیروهای کارآزموده انجام می‌شود.

  اکیپ نصاب داربست فلزی حرفه ای در غرب تهران

  شرکت داربست پارسا عهده‌دار اجرایداربستچهارپایه چرخ دار در شهرک غرب، پونک، طرشت، ستارخان، بلوار فردوس و اشرفی اصفهانی و همچنین نصبداربستبرای برج ها و ساختمان های بلند در مناطق غربی تهران از جمله جنت آباد، گیشا، تهرانسر و آریاشهر است.

  همچنین انجامداربستویژه هیئت‌ها و بنرهای مناسبتی در محله هایغرب تهرانشهر زیبا، آزادی، ستارخان، شهرک آپادانا وداربستکفراژ و زیربتن در منطقهغرب تهراناز جمله بخش هایی همچون حصارک ، کن ، شهرک اکباتان را با بهترین کیفیت را اجرایی می‌کند.

  داربستدرغرب تهراندارای اکیپ آموزش دیده، مجرب و دارای بیمه وداربستمورد نیاز برای اجرای انواعداربستدر ابعاد بزرگ چند هزار متری تا کوچکترین داربست‌ها ویژه نصب بنر است، قیمت نصبداربست فلزیدرداربست فلزیغرب تهرانکاملا به صرفه و رقابتی و در جهت رضایتمندی مشتریان است و افتخار دارد مشتری‌مداری را جزء مهمی از وظایف و رسالت خود بداند.

  نصبداربستایمن و خوش انصافی اکیپ نصبداربستو بیمه بودن کارگران نصابداربستاز ویژگی‌های مهم مجموعه است که ساکنینغرب تهرانمی‌توانند در جهت استفاده از این مزیت‌ها با ما در تماس باشند.

  شرکت داربست غرب تهران

  شرکت داربست پارسا با شعبه ای در غرب تهران، نرخ داربست را به دلیل نزدیک بودن به محل شما در محلات غرب مقرون به صرفه خواهد کرد. اکیپ نصاب داربست فلزی شرکت داربست پارسا بسیار حرفه ای و متعهد می باشند.

 • داربست در كرج - 09192281337

  براي انجام هرگونه كار داربست دركرج و دريافت بهترين قيمت كرايه داربست فلزي با ما با شماره 09192281337 تماس بگيريد.

  .

  .

  .

  مطالعه ی نکات زیر قبل از دریافت خدمات نصب داربست توصیه می شود

   

  قیمت نصب داربست چقدر است؟

  قیمت عرفی نصب داربست از دو میلیون تومان آغاز می شود اما قیمت اتحادیه نصب داربست در سال 1402 از سه و نیم میلیون تومان شروع می شود. ما در مقاله ای مجزا تعرفه های داربست را ارائه داده ایم. برای دریافت لیست قیمت نصب داربست در سال 1402 این مقاله را بخوانید

  داربست نصب شده برای چند روز در اختیار کارفرما است؟

  به طور کلی داربست پس از نصب می تواند یک ماه در اختیار شما قرار بگیرد. البته اگر کار شما زودتر تمام شود می توانید درخواست جمع آوری آن را بدهید. در نظر داشته باشید که قیمت داربست بر اساس هزینه نصب و بازکردن آن ارائه می شوئد و تعداد روزهایی که داربست در اختیار شماست(یک روز یا یک ماه) تاثیری در قیمت ندارد.

  چقدر زودتر باید نصب داربست را سفارش دهیم؟

  برای سفارش داربست های تا زیر 200 متر باید یک روز قبل اطلاع دهید. البته گروه داربست تهران از چندین اکیپ برخوردار بوده و در سریعترین زمان ممکن کار نصب داربست شما را انجام می دهد. برای داربست های بزرگ باید دو روز قبل اطلاع دهید.

  چطور هزینه ی نصب داربست مجموعه ی خودم را در بیاورم؟

  شما می توانید از طریق واتس اپ تصویر و یا ویدئوی ساختمان خود را برای ما به شما 09192281337 ارسال کرده و در اسرع وقت براورد هزینه ی نصب داربست را بدست بیاورید.

  آیا داربست بیمه دارد؟

  خیر. پیمانکار داربست تنها مسئولیت نیروهای خودش را به عهده دارد و جهت بیمه ی داربست باید به شرکت های بیمه مراجعه کرده و ساختمان خود را بیمه کنید.

  آیا همه ی کارهای زیر صدمتر یک قیمت دارند؟

  خیر. ابعاد داربست شما روی قیمت نصب تاثیرگذار است. همچنین اگر داربست در چند محل نصب می شود، ولو اینکه مجموع متراژ کمتر از 100 متر شود، هزینه ی نصب هر یک از داربست ها طبق اتحادیه و عرف بازار جداگانه محاسبه می شود.

  آیا قیمت نصب داربست در طبقات با داربست طبقه همکف یکسان است؟

  خیر. به صورت کلی یکی از مهمترین فاکتورها در قیمت تمام  شده نصب داربست زمان نصب آن می باشد. وقتی داربست در طبقات یا پشت بام نصب می شود، زمان بر بوده و بالطبع هزینه ی نصب آن نیز بالاتر خواهد بود.

  آیا از طریق آسانسور می توان داربست را به طبقات حمل کرد؟

  بله. لوله های داربست از یک متر الی 6 متری می باشد. از اینرو در صورت تشخیص کارشناسان ما، لوله های دو متری و کمتر برای طبقات بالا استفاده می گردد تا حمل آن توسط آسانسور آسان تر باشد.

  داربست چرخدار تا چه ارتفاعی نصب می شود؟

  می توان تا ارتفاع 8 متر و بیشتر از آن داربست چرخدار را نصب کرد. ولی در ارتفاعات بالا اصطلاحا لمبر دارد و کارکردن روی آن سخت می شود.

  داربست فلزي در كرج:

  داربست فلزي در محل هاي كرج و شهرهاي حومه

  داربست نما در عظيميه، شاهين ويلا، مهرويلا، مهرشهر و...

  داربست بنر و تبليغاتي در گلشهر، هشتگرد، پل فرديس، درختي، بلوار ارم

  نصب چهارپايه چرخ دار در استان البرز

  اجاره داربست فلزي در آزادگان، گوهردشت، چهان شهر، منظريه، كيانمهر و...

  داربست هيئات مذهبي و چادر داربست در طالقاني، بلوار دانش آموز و...

  كفراژ و زيربتن در حصارك، دهقان ويلا، حسن آباد و...

  داربست فوري در مصباح، ساساني، آق تپه، حسين آباد، حسن آباد و...

  براي انجام هرگونه كار داربست دركرج و دريافت بهترين قيمت كرايه داربست فلزي با ما با شماره 09192281337 تماس بگيريد.

 • داربست ساختمان هاي بلند و برج ها

  هر چه سازه بالاتر باشد، سقوط بیشتر اتفاق می افتد... تجهیزات و نصب پیشرفته داربست فلزي بلند در تهران، برای ایمنی بسیار مهم هستند.

  در داربست تهران، منظور ما کسب و کار است. ما در مورد نگه داشتن محل داربست بلند و پرسنل ایمن و مطمئن از ابتدا تا انتها جدی هستیم.

  ایمنی بالاتر از هر چیز دیگر

  هرچه ساختمان شما بالاتر رود، مسائل ایمنی مهم تر می شوند. ما از مسئولیت های مان در حفظ ایمنی ساختمان و مردم و نیز نیروی کار خود کاملا آگاهیم. ما فقط با تجهیزات داربست با کیفیت بالا کار می کنیم که از آنها می توان برای فاصله با هر ارتفاعی استفاده کرد. 

  مدیران ما، ناظران سایت و تیم نصب همه ایمنی فوق العاده را جدی می گیرند. پس از همه ی اینها، همه جهات داربست یک پلت فرم امن و بی خطر ارائه می دهد که کسب و کارمی تواند در مورد تجهیزات و مواد حمل و نقل پیشنهاد شود. ما با انجام هرکاری شانس پیدا نخواهیم کرد.

  ما، مرحله به مرحله با شما هستیم

  در هر مرحله از ساخت و ساز، ما آنجا هستیم تا داربست های بلند خود را نصب کنیم. پیشنهاد اولیه ما شروع به کار مراحل پیش بینی شده مان خواهد بود و البته ما با برنامه ی شما کار خواهیم کرد، مطمئن باشید که هیچ گونه تاخیر پیش بینی نشده در تحویل و نصب وجود ندارد.

  داربست ساختمان هاي بلند برای هر نوع پروژه ای

  افزایش ارتفاع (بلندی داربست) لزوما به معنی غول پیکر، مانند یک ساختمان چند طبقه با رد پای عظیم نیست. هنگامی که شما نیاز به کار در ارتفاع دارید، راه حل های داربست ما می تواند به مقیاس موردنیاز شما مناسب باشد. وظیفه شما این است که بتوانید یک برج ساعت یا برج زنگدار را بازسازی کنید، یا روی یک مجسمه بلند رنگ کاری کنید یا یک برج کنترل فرودگاه را رنگ کنید. یا ممکن است برای یک بخش چند طبقه از یک مرکز خرید یک طبقه نیاز به داربست داشته باشید . هر چه که نیاز دارید، ما می توانیم به شما کمک کنیم.

  برای رسیدن به کسب و کار خود در هتل بلند بالا، ساختمان اداری، مرکز خرید ، ساختمان دانشگاه یا ساخت و ساز بیمارستان، داربست تهران را انتخاب کنید یا برای هر پروژه کوچکتر که در آن ارتفاع یک عامل است، یک داربست با ارتفاع بالا تهیه کنید.

  به سادگی با شماره 09192281337 با ما تماس بگیرید تا نیازهای پروژه شما را مشخص کنیم و خوشحال خواهیم شد که در مورد چگونگی کمک به شما صحبت کنیم.

 • داربست فلزی

  داربست فلزی چیست: 

  داربست به لوله هایی گفته می شود که برای کار در ارتفاع به هم متصل می شوند. لوله های داربست در ابعاد و اندازه های مختلف هستند. طول لوله های داربست از یک متر شروع می شود و در اندازه های 2، 3، 4، 5 و 6 متری در بازار یافت می شود.

  داربست به ساختار موقتی گفته می شود که افرادی که در ارتفاعات خصوصا در کارهای ساختمانی و یا تعمیرات نمای ساختمان کار می کنند از آن بالا رفته و به عنوان پشتیبان جهت کاهش خطر سقوط از آن استفاده می کنند. داربست ها به عنوان مهمترین ساختار جهت دسترسی به ارتفاعات و نقاطی که دسترسی به آنها دشوار است استفاده می شوند. از سوی دیگر داربست ناامن می تواند به قیمت جان افراد و یا تحمیل صدمات جبران ناپذیر به آنها شود. همچنین داربست فلزی برای استیج کنسرت، استیج های نمایشگاهی ، برگزاری نمایشگاه ، حصار کشی پیست اسکی، فوتبال و سایر اماکن و نیز خیابان های در حال تعمیر و دارای کنده کاری و حتی پروژه های هنری استفاده می شود.

  تاریخچه داربست فلزی:

  آنچه از نقاشی های روی غار بر می آید، اولین داربست ایجاد شده به 17 هزار سال قبل بر می گردد. طبق آنچه در نمایشگاه برلین به نمایش گذاشته شده است در قرن 5 قبل از میلاد و در یونان باستان از داربست استفاده می شده است. مصری ها، چینی ها و نیز طبق گزارشات تاریخی از سازه هایی شبیه به داربست برای ساخت سازه های مرتفع استفاده می کرده اند. داربست های اولیه از چوب ساخته شده و با طناب به هم محکم می شدند.

  دوره جدید:

  همچنان که روزها سپری می شود کارخانجات صنعتی برای ایجاد لوله های داربست در ابعاد و اندازه ها و نیز استانداردهای جدید تولید می شوند. در حقیقت افرادی به نام دانیل پالمر جونز و دیوید هنری جونز اولین افرادی بودند که داربست را به شکل صنعتی آن محبوب کردند. استاندارد های جدید و فرایندهای ایجاد داربست به شکل امروزی توسط تلاش های این دو مرد در شرکتشان مرسوم شد. در بین این دو نیز دانیل تلاش های بیشتری کرد و بسیاری از ابداعات در این زمینه کار او بود. از این رو به او پدربزرگ داربست جهان نیز لقب داده اند.

  این دو برادر اسکافیکسر (scaffixer) را ابداع نمودند ابزاری برای ارتباط بین لوله ها و محکم نمودن آن که از طناب بسیار مطمئن تر و محکم تر بود. در سال 1913 شرکت تجاری این دو برادر کاخ بازسازی باکینگهام انگلیس را به عهده گرفت و همین مسئله موجب شد تا ابداعشان بیشتر مورد توجه قرار بگیرد.

  با رشد تکنولوژی خصوصا در متالوژی مواد در ابتدای قرن بیستم، استفاده از لوله های آب فلزی به جای لوله های چوبی معرفی و سپس ابعاد استاندارد برای آن نیز مشخص شد. این کار در راستای انعطاف بیشتر و نیز استحکام سازه های داربستی انجام شد.

  داربست فلزی در شرایط امروز:

  استاندارد اروپاییBS EN 12811-1، الزامات عملی و روش های طراحی ساختاری و عمومی برای داربست ها را تعیین می کند. این الزامات برای ساختارهای داربست جهت اتکا به سازه های همجوار برای ثبات بیشتر کاربرد دارند. هدف از داربست فلزی ایجاد پلت فرمی است که دسترسی امن کارگران به ارتفاعات بالا را میسر سازد. استاندارد اروپایی الزامات امن سازی داربست را تعیین می کند. این استاندارد مستقل از جنس داربست فلزی است و هدف آن تعیین شاخص های لازم برای طراحی داربست می باشد.

  مواد اولیه:

  اجزاء اصلی داربست فلزی، لوله، اتصالات و تخته می باشند. لوله های سبک داربست که تبدیل به استاندارد داربست شدند و در داربست بندی انقلاب جدیدی را ایجاد نمودند در دهه ی 1950 میلادی ابداع و تجاری سازی شدند. لوله ها معمولا از آلومینیوم یا استیل ساخته می شوند. در صورتیکه لوله ها استیل باشند معمولا سیاه یا گالوانیزه هستند. لوله ها معمولا در اندازه های متفاوتی عرضه می شوند، ولی قطر استاندارد آنها 48.3 ملیمتر است. لوله داربست معمولا در اندازه ی 6.3 متر خریداری می شود. بیشتر شرکت های بزرگ معمولا نامشان را بر روی لوله های تولیدی شان حک می کنند.

  بست داربست:

   برای اتصال لوله های داربست فلزی به همدیگر باید از بست استفاده کرده که دو لوله داربست را به هم متصل می کند. 

  انواع داربست فلزی:

  داربست های فلزی معمولا به سه دسته ی فولادی سیاه، فولادی گالوانیزه و آلومینیومی تقسیم می شوند. معمولا برای کارهای ساختمانی از لوله های فولادی و گالوانیزه استفاده می شود.

  قیمت نصب داربست فلزی: 

  در تعیین قیمت نصب داربست باید به فاکتورهای زیادی توجه کرد: محل نصب، میزان فرو رفتگی ساختمان، متراژ، ارتفاع و ضرورت یا عدم ضرورت کفراژ داربست همگی از فاکتورهای موثر در قیمت نصب داربست هستند. برای اطلاعات بیشتر درباره ی هزینه نصب داربست می توانید به صفحه ی زیر مراجعه کنید:

  قیمت نصب داربست فلزی

  وزن داربست فلزی 6 متری:

  قطر بیرونی لوله داربست فولادی سیاه و گالوانیزه یکسان بوده و 48 میلی متر می باشد. وزن این نوع از داربست ها بسته به ضخامت آنها متفاوت است. به طوریکه وزن داربست 6 متری با ضخامت 3 میلی متر 26 کیلوگرم می باشد. وزن داربست با ضخامت 2.5 میلی متر 17 کیلوگرم می باشد. همچنین وزن داربست فلزی 6 متری با ضخامت 2 میلی متر 13.8 کیلوگرم می باشد.

  تخته داربست:

  تخته داربست به تخته های چوبی گفته می شود که برای کار بر روی داربست و حرکت بر روی آن استفاده می شود. این تخته ها بایستی در شرایط مناسب نگهداری شوند تا از پوسیدگی آنها جلوگیری شود.

   

  چادر داربست:

   

  این چادرها معمولا برای داربست هایی که برای هیئات مذهبی یا چایخانه ها و یا فضاهای سربسته ی موقت نصب می شوند مورد استفاده قرار می گیرند.

 • داربست فلزی در شهرک غرب تهران

  داربست فلزی در شهرک غرب تهران

  داربستی که عکس آن را نیز برای مشاهده شما در سایت گذاشته ایم در شهرک غرب تهران و در منطقه سه اجرا شده است. شما می توانید برای اجرای داربست در غرب تهران در هر ابعادی با ما با شماره 09192281337 تماس بگیرید.

  داربست در شهرک غرب تهران

  قیمت نصب داربست

  قیمت نصب داربست فلزی بر اساس نوع کار تعیین می شود. مهمترین فاکتورها در تعیین قیمت نصب داربست ارتفاع، متراژ، داشتن و یا نداشتن مهار، شکستگی و تعداد نما در ساختمان می باشند. همچنین قیمت نصب داربست به صورت روزانه محاسبه نمی شود. در حقیقت از زمان نصب داربست تا یک ماه داربست در اختیار کارفرما می باشد و در صورتیکه کار وی کمتر از یک ماه به طول بینجامد می تواند جهت جمع آوری داربست هماهنگی های لازم را انجام دهد.

  خدمات داربست فلزی در غرب تهران

  چادر داربست در سردارجنگل تهران

  داربست سقاخانه در جنت آباد

  داربست سعادت آباد

  داربست نمای ساختمان در شهرک غرب

  داربست ارزان و مطمئن در طرشت

  اجرای داربست در اشرفی اصفهانی

  داربست چهارپایه چرخ دار در خیابان آزادی تهران

  نصب داربست بنر در انقلاب

  اجرای داربست هیئت و سقاخانه در سعادت آباد

  اجاره داربست در کن تهران

  نصب داربست در یادگار امام

 • داربست منازل مسکونی در تهران

  از نوسازی های کوچک تا مقیاس کامل محصولات و نیروی کار داربست مسکونی، ما راه حلی برای محدودیت های بودجه و سایت شما داریم.

  در داربست تهران، ما می دانیم که هر کار متفاوت است و به همین ترتیب، هر شغل نیازمند برنامه ای مناسب از کارها می باشد.درست است که الزامات داربست های مسکونی شما برای ما مهم است.ما زمان می گیریم تاازطرح نقشه سایت و معماری شما گذر کنیم و بهترین راه حل را به منظور ارائه داربست های مقرون به صرفه، ایمن و عملی تعیین کنیم.

  اهمیت ارزیابی سایت (محل)

  ما نیاز داریم تا دسترسی به مواد اولیه جهت تحویل مصالح و فضای در دسترس اطراف ساختمان را ارزیابی کنیم.برای مثال، بلوک های فرسوده ی عمیقا شیب دار، بطور صعودی دارای سراشیبی و باریک، طرح های مختلفی از حمله نیاز خواند داشت، از طرف آنهاییکه مسطح و دارای قسمت های گسترده هستند.ما پیش از این به طور پیشرفته سایت را ارزیابی خواهیم کرد تا اینکه موردغافلگیر کننده ایدر روز تحویل و نصب نداشته باشیم که این امر می تواند موجب تاخیر و ناراحتی زیادی شود.

  برنامه ریزی داربست برای ساخت و ساز مناسب

  نوع نصب داربست که ما برای سایت شما استفاده می کنیم به چندین متغیربستگی خواهد داشت از جمله انواع معاملات که دسترسی به آنها مورد نیاز خواهد بود، تعدادطبقه ها، بلندی سایت ها و نقاط دسترسی ساختار می باشد.ما طرح های پروژه شما را بررسی خواهیم کرد و پیشنهاد و هزینه های مان را مطابق با تمام این عوامل مهم پیشنهاد خواهیم داد.

  کارها در تمام اندازه ها

  داربست تهران توانایی اداره کردن تمام اندازه های کارهای داربست های فلزي مسکونی در تهران را دارد. اگر نقاش شما تجهیزات مناسب یا سیستم جامع تر برای چندین کسب و کار مناسب در اختیار نداشته باشد، ما می توانیم داربست های کل خانه را برای پروژه ی بازسازی عرضه و نصب کنیم.در هر صورت، تیم های کاملا آموزش دیده و متخصص ما کار نصب را انجام خواهند داد و هنگامی که به انها دیگر نیازی نبود دوباره برای درآوردن داربست ها بر میگردند.

  ما تجربه و پرسنلی داریم تا مطمئن شوید که جنبه های داربست مسکونی پروژه شما به اندازه ای که نیاز دارید فراهم می شود و سایت و مردم را در محل و اطراف آن ایمن و سازنده نگه می دارد.

 • قيمت نصب داربست فلزي در تهران در سال 98 - 09192281337

  هزينه نصب داربست:

  قيمت نصب داربست در سال 1401

  هزينه ي نصب داربست فلزي به سادگي قابل محاسبه نيست. گاهي دوساختمان با متراژ برابر هزينه ي متفاوتي براي نصب داربست فلزي دارند. در تعيين قيمت نصب و اجاره ي داربست تورفتگي ها و بيرون آمدگي هاي ساختمان كه گاها موجب مصرف بيشتر لوله و زمان مي شوند و نيز تعدادي نيروي مورد نياز در مواردي كه لوله بايد براي مسافت بيشتري جابجا شود تاثيرگذار هستند.

  براي اطلاع از قيمت روز لوله و اتصالات داربست مي توانيد اينجا را كليك كنيد: قيمت روز لوله و اتصالات داربست

  نكته ي ديگري كه در نصب داربست فلزي در ابعاد كوچك حائز اهميت هست نزديكي اكيپ داربست به محل نصب (از جهت مسافت) است. بدين معني كه اگر يك شركت نصب داربست بخواهد از غرب تهران به شرق تهران بيايد هزينه ي بيشتري را دريافت خواهد كرد. ما با بهره گير از چند اكيپ در نقاط مختلف تهران، اين هزينه را براي شما كاهش مي دهيم.

  داربست فلزي در شمال تهران

  داربست در غرب تهران

  همچنین توجه داشته باشید قیمت های داربست برای یک نما با قیمت داربست برای ساختمان هایی که بیش از یک نما داشته باشند متفاوت است.

  براي دريافت قيمت دقيق نصب داربست فلزي در تهران با شماره 09192281337 تماس بگيريد.

  و اما هزينه ي نصب داربست در سال 98:

   

  قيمت نصب داربست از 1 تا 100 متر:

  قيمت نصب داربست فلزي براي متراژهاي كمتر از 100 متر در يك نما عددي معادل 450 تا 850 هزار تومان مي باشد.

  قيمت نصب داربست فلزي از 100 تا 200 متر:

  هزينه ي نصب داربست جهت نما از 100 تا 200 متر معمولا بين 700 تا 1400 هزار تومان است. محدوده ي قيمت 650 هزار توماني به دليل شرايطي است كه در پاراگراف اول توضيح داده شد.

  هزينه نصب داربست فلزي در تهران با متراژ بيش از 200 متر:

  قيمت نصب و اجاره داربست فلزي در تهران براي متراژ 200 تا 400 متر شامل مبلغ ورودي به اضافه ي هر متر 1500 تومان خواهد بود. معمولا براي چنين متراژي بازديد از محل جهت ارائه ي قيمت دقيق تر پيشنهاد مي شود.

  براي دريافت قيمت نصب داربست در تهران با متراژ بيش از 400 متر تماس بگيريد.

  هزينه ي نصب توري و حفاظ داربست:

  نصب حفاظ و توری ساختمان های در حال ساخت از جمله کارهایی است که برای ایمنی کارگران و عابرین از اهمیت ویژه برخوردار است. حداقل قيمت نصب توري و حفاظ 500 هزار تومان است.

  قيمت نصب داربست چاله آسانسور:

  حداقل قيمت نصب داربست چاله آسانسور كه براي ساختمان هاي 6 طبقه و كمتر است مبلغ 650 تا 950 هزار تومان مي باشد. هزينه نصب داربست چاله آسانسور يك در يك متر به ازاي هر سه متر ارتفاع مبلغي معادل 90 هزار تومان مي باشد

  قيمت داربست چهارپايه چرخ دار:

  چهارپايه چرخ دار معمولا جهت مكان هايي كه نياز به جابجايي داربست وجود دارد استفاده مي شود. قيمت نصب داربست چهارپايه چرخ دار از 500 الي 750 هزار تومان مي باشد. قيمت نصب چهارپايه در صورت افزايش تعداد آنها كاهش خواهد يافت.

  هزينه نصب داربست فلزي جهت زیر بتن:

  داربست زیر بتن معمولا زمانی کاربرد دارد که قصد بتن ریزی برای استحکامات خانه را داشته باشید. قيمت نصب داربست جهت بتن ريزي براي متراژ كمتر از 50 متر توافقي مي باشد. همچنين قيمت نصب داربست زیر بتن براي متراژ بيش از 50 متر 7000 الي 8000 تومان است.

  قيمت نصب داربست سقاخانه هيئات مذهبي:

  قيمت داربست جهت هيئات براي مساحت 2*3 به ارتفاع حدود 2 متر مبلغي معادل 400 تا 500 هزارتومان مي باشد . توجه داشته باشيد كه قيمت نصب چادر داربست به صورت جداگانه محاسبه مي شود و قيمت چادر داربست معمولي 250 هزار تومان و چادر ضد آب 350 هزار تومان مي باشد.

  همچنين براي داربست سقاخانه 6*10 با ارتفاع دو متر حدود 700 تا 800 هزار تومان مي باشد.

  قيمت نصب داربست فلزي در سال 98:

  هنوز براي سال 98 از سوي اتحاديه داربست تهران قيمتي ارائه نشده است، هر چند اين نكته را مدنظر داشته باشيد كه قيمت هاي سال 97 ما نيز تقريبا حدود نصف قيمت مصوب اتحاديه داربست فلزي تهران است.

 • نمونه كارهاي اجراي داربست فلزي

  اجرای داربست فلزی در همه ی مناطق تهران 

  داربست فلزي در تهران
  نصب و اجاره داربست در تهران
  داربست فلزي در تهران
  داربست فلزي در تهران
  داربست فلزي در تهران
  داربست فلزي در تهران
  داربست فلزي در تهران
  داربست فلزي در تهران
  داربست فلزي در تهران
  داربست فلزي در تهران
  داربست فلزي در تهران

   

اطلاعات تماس