داربست در شهرستان ها

نرخ مصوب داربست فلزي در سال 98

نرخ مصوب داربست فلزي در سال 98

  • نرخ مصوب داربست فلزي در سال 98

    تصوير زير نرخنامه داربست فلزي در سال 98 در تهران به شرح ذيل مي باشد:

    قيمت اتحاديه اي نصب داربست در سال 98

    نرخ اتحاديه اي نصب داربست در سال 98

    اين نرخ نامه از سوي اتحاديه آهنكاران ساختمان تهران به كليه ي شركت هاي داربست فلزي ابلاغ شده است و مي تواند مرجع حل اختلاف در زمينه ي نصب داربست فلزي باشد.

اطلاعات تماس