هزینه ی نصب داربست فلزی برای نمای ساختمان

هزینه ی نصب داربست فلزی برای نمای ساختمان

 • نصب داربست فلزی بدون لوله در تهران

  نصب داربست بدون لوله به شرایطی گفته می شود که کارفرما لوله داربست را تامین کند و تیم داربست بندی تنها کار نصب و یا باز کردن را انجام دهد.

  شما می توانید برای اطلاع از قیمت دقیق نصب داربست فلزی بدون لوله در تهران و یا سفارش خدمات داربست بدون لوله در تهران با شماره 09192281337 تماس بگیرید.

  هزینه ی نصب داربست بدون لوله

  برای تخمین قیمت نصب داربست بدون لوله معمولا کار بازدید شده و یا تصویر آن برای مجری ارسال می شود.

  نصب داربست بدون لوله برای دو نوع کار نمای ساختمان و اجرای کفراژ به صورت متفاوتی محاسبه می شود که در بخش زیر به صورت کامل توضیح داده شده است:

  قیمت نصب کفراژ بدون لوله

  هزینه نصب داربست بدون لوله از 300 هزار تومان برای کارهای کوچک شروع شده و برای متراژ حدود 200 تا 350 متر در ارتفاع 6 متر و یا کمتر قیمتی حدود 500 تا 900 هزار تومان تعیین می شود.

  همچنین قیمت نصب داربست بدون لوله در شرایطی که متراژ بیش از 350 متر و کمتر از 500 متر مربع باشد عموما چکی گفته می شود و بین 900 تا یک میلیون و دویست هزار تومان می باشد.

  هزینه ی نصب داربست بدون لوله برای متراژهای بالاتر بسته به نوع کار مشخص می شود. به عنوان نمونه برای کارهای کفراژ (شامل داربست هیئت ها و یا سقاخانه ها و یا داربست هایی که قرار است چادر روی آنها انجام شود) برای حجم کمتر از 1000 متر، قیمت نصب بین 1400 تا 1700 تومان محاسبه می شود.

  همچنین برای کار کفراژ بیش از این حجم و تا 10000 متر مربع مبلغ بین 1200 تا 1400 تومان لحاظ می شود.

  برای کارهای کفراژ با حجم بیش از 10000 متر مربع، مبلغ دریافتی حدود 1000 تا 1200 تومان به ازای هر متر مربع خواهد بود.

  نحوه ی محاسبه ی متراژ کارهای مرتبط با کفراژ طول*عرض* ارتفاع می باشد.

  قیمت نصب داربست نمای ساختمان بدون لوله:

  هزینه ی نصب داربست فلزی برای نمای ساختمان بر اساس چند شاخص اندازه گیری می شود. ارتفاع یکی از مهمترین عوامل در تعیین هزینه ی نصب داربست نمای ساختمان می باشد. در صورتیکه ارتفاع کار بیش از 12 متر باشد نیاز با نیروی بیشتری برای جنس کشی (انتقال لوله ها به نقاط بالای ساختمان) بوده و طبیعتا هزینه ی نصب داربست افزایش خواهد یافت. نکته ی دیگری که در تعیین قیمت نصب داربست فلزی برای نمای ساختمان حائز اهمیت است تعداد نماهای ساختمان می باشد. برای هر نمای جدید کار باید از نقطه ی صفر شروع شده و هزینه ی بیشتری را برای گروه نصب داربست فلزی به همراه خواهد داشت.

  قیمت نصب داربست بدون لوله برای نمای ساختمان از حدود 2500 تا 3000 تومان برای نماهای کمتر از 300 متر مربع شروع شده و این مبلغ در متراژهای بیش از 5000 متر به کمتر از 1500 تومان می رسد.

  شما می توانید برای اطلاع از قیمت دقیق نصب داربست فلزی بدون لوله در تهران با شماره 09192281337 تماس بگیرید.

اطلاعات تماس